lauantai 9. toukokuuta 2015

Julkisen ja yksityisen sektorin ero - raporttien ja selvitysten määrä sekä laajuus

Mielellään vertaan julkista ja yksityistä sektoria. Molemmista minulla on kokemusta, harrastuksen puolelta julkinen sektori ja työn puolesta yksityinen sektori.

Mutta mikä on olellisin ero?

Reilut 10-15 vuotta sitten yksityinen sektori tuotti runsaan määrän selvityksiä ja raportteja mitä erilaisimmista asioista ja pitkiä sellaisia. Nyt muuttuva maailma on muuttanut toimintatapoja. Vain välttämättöminmmät selvitykset tehdään ja raportit ovat nykyään lyhyitä ja selkeita Power Point esityksiä. Ei ole varaa enää tuottaa sellaista määrää. Eikä niiden lukemiseen olisi enää aikaakaan. Lisäksi on selkeä visio seurantamenettelyineen. Siitä selviää, miten olemme menossa kohti tavoitetilaa.

Julkinen sektori tuottaa edelleen pitkiä
- selvityksiä
- raportteja
- kertomuksia
- strategioita
- suunnitelmia
- jne

Miksi oikeasti tarvitaan noin pitkiä tuotoksia mappiin pölyttymään? Mielestäni tulee keskittyä oleelliseen tekemiseen. Sen kyllä ymmärrän, että tietyt lait vaatimat paperit on tuotettava.

Hinta näillä raporteilla on iso, ilmaisia ne eivät ole. Joku ne on tehnyt ja useiden ne on luettava. Voisiko asiat ilmaista lyhyemmin ja selkeämmin?

Julkisen sektorin tulisi keskittyä selkeiden tavoitteiden tekemiseen ja niiden seuraamiseen. Se tavoite on V I S I O. Ja sitten tulisi luoda selkeä määritellyin ajoin tehtävä vision tarkastelu. Eli silloin tarkatellaan kuinka ollaan etenemässä kohti asetettua tavoitetta.

Ohessa on mm. seuraavan valtuuston materiaali. Se on vaatinut kymmenien ellei satojen tuntien työn. Paksuus on 1,5 tikkuaskia.