torstai 29. huhtikuuta 2021

Hyvä työkäyttäytyminen

Suoritan työsuojelun peruskurssia verkossa ja oheinen asia juurtui juuri syvälle aivokoppaani - joutui tuumailemaan.

Erilaiset mielipiteet ja näkemykset työhön liittyvistä asioista ovat osa normaalin työyhteisön toimintaa. Olennaista työyhteisön toimivuuden kannalta on se, että erilaisia näkemyksiä ja ristiriitoja osataan käsitellä rakentavasti. Jos tässä ei onnistuta, syntyy helposti huono kierre, joka johtaa syyllisten etsimiseen, konflikteihin ja pahimmillaan työpaikkakiusaamiseen tai häirintään.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä oma taustansa (esimerkiksi tiedot, asenteet ja aikaisemmat kokemukset), josta käsin hän tarkastelee asioita. On siis ymmärrettävää, että ihmiset ovat monista asioista keskenään eri mieltä. Ristiriidat voivat pohjautua myös väärinkäsityksiin ja olettamuksiin. Rakentava keskustelu erilaisista näkemyksistä vähentää väärinkäsitysten ja virheellisten tulkintojen määrää.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu omasta käyttäytymisestään. Loukkaava, arvosteleva tai uhkaava käyttäytyminen eivät kuulu asialliseen työkäyttäytymiseen eivätkä reiluun työyhteisöön. Jokaisen kohtaamisessa ja tilanteessa sinä voit omalta osaltasi valita, rakennatko vai rikotko siltoja.

Ei kommentteja: