sunnuntai 2. joulukuuta 2018

Rinneyrittäjän simputtaminen jatkuu

Himoksen kaavakähinä jatkuu

Uutisoi YLE Keski-Suomi 13.10.2009.
https://yle.fi/uutiset/3-5898984

Uutisoinnin mukaan valtuusto hyväksyi syyskuussa 2008 ko. voimassa olevaan Himoksen osayleiskaavan (vahvistunut 10.1.2001) ensimmäisen muutoksen (osa 1) kaavoitusmonopolillaan sellaiseksi, ettei sen alueella voi rinneyrittäjä hakea uusien Keski-Himoksen rinteiden alaosaan millään rakennuslupamenettelyn (Asemakaava tai Suunnittelutarveratkaisu) muodolla Rinnepalvelujen tukirakennukselle rakentamista, vaikka hallinto-oikeuksien päätöksien mukaan sille ei ollut kaavallista estettä.

Valtuusto on kuluneen 10 vuoden aikana nähnyt seuraukset, missä rinneyrittäjän Himosvuori Oy:n liiketoiminnan kehitys pysähtyi ilman rinnepalvelujen tukirakennusta jääneen Keski-Himoksen rinnealueen rakentamiseen ja kylpylähankkeet molemmat ovat kariutuneet näihin kaupungin toimiin. Ei kylpyläoperaattori ole kiinnostunut miten kaupunki ja rinneyrittäjä keskinäiset sopimansa asiat hoitaa, mutta siitä näyttää nyt olevan kiinnostunut, että keskinäiset asiat eivät hoidu ja erimielisyys jatkuu.

Historia ja valtuusto toistaa itseään

Valtuusto on suuressa viisaudessaan 5.11.2018 päättänyt toisessa aluetta koskevassa muutoksessa (osa 2-4/osa 2) muuttaa kaikki loputkin Himoksen osayleiskaavan VU-1 alueet sellaisiksi, ettei niiden alueelle voi hakea rakentamiselle asemakaavaa tai suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi se on päättänyt, että rinneyrittäjän hallitsemasta Keski-Himoksen rinnealueen yläosan Rinne-Saksala tilalta poistetaan n. 15 000 kem2:n RM rakennusoikeus ja muutetaan sillekin alueelle VU-1 kaavamääräys. 

Perustelunaan kaupunki kaavoittajana esittää, että ”kaupungin omistaman maa-alueen keskeinen alue Keski-Himoksella on luovutettu Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle maanvuokrasopimuksella käytettäväksi urheilu- ja virkistyspalveluja varten (VU-1), jollaiseksi se palautetaan kaavaehdotus IV:ssa (kaavaehdotus III:ssa RM-aluetta)” (Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus 2-4/osa 2 / Selostuksen liitteet / Liite 10d /sivu 10) 

Lisäksi kaupunki kaavoittajana esittää samassa luvussa, että ”Jämsän kaupunki on perustanut rinnealueita koskevat kaavalliset ratkaisunsa Jämsän käräjäoikeuden (4.8.2008) ja Vaasan hovioikeuden (2.10.2009) antamiin tuomioihin kaupungin omistamien maa-alueiden ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n vuokraoikeutta koskevassa asiassa.” 

Minä en valtuutettuna voi hyväksyä perustetta jos sitä ei esitetä meille päättäjillekin yksilöidysti ja näytetä oikeuden päätöksistä kohtaa mihin kaupunki tässäkin harhaanjohtavasti ja perusteettomasti vetoaa. 

Huom! 10d liite oli valtuuston esityslistalla, mutta ei ole enää päätöksen liitteenä, eikä nyt valitusaikana netissä kaupungin sivuilla?

Saamani tiedon mukaan rinneyrittäjä valittaa tästäkin muutoksesta, joten ”Himoksen kaavarähinä jatkuu” ja Jämsän kaupunki on siinä rähinässä suurin häviäjä.

Ei kommentteja: