sunnuntai 9. joulukuuta 2018

Kaksi Kh:n esityksestä poikkeavaa esitystä ja kaksi äänestystä

Aiempi kirjoitukseni Himos äänestys Himoksen osayleiskaava 2-4 osa 2:n kaavamerkinnän muutosta, koski vain sitä toista äänestystä, ensimmäinen jäi "pois".

Käsiteltävä kaupunginvaltuuston pöytäkirja 5.11.2018 löytyy kokonaisuudessaan Pykälästä 47.

Avataan nyt hieman sitä ensimmäistä äänestystä tarkemmin...

Pykälän 47 toinen (ensimmäinen) äänestys sisältää Tarjan esityksestä äänestämisen. Tarjan esitys jättää asia pöydälle oli se päätavoite, minkä hän hyvin perusteli, vedoten kaupungin laatimaan 2.11.2016 muistioon. Koska kokous oli julkinen, Tarjan lukema muistio on julkinen. Kokouksessa Tarja kertoi, että se on lähetetty hänen toimestaan kaikille valtuutetuille. 

Muistiossa lukee seuraavasti:

- - - - -
Kohta 3.
Stenlund:
Jatkotoimenpiteet:
- viranomaisneuvottelun muistio on valmistumassa
- korjataan edellinen muistio
- tässä kokouksessa on saatu osayleiskaavaehdotuksen 2-4/osa 1 kommentit (Huom! Kylpylä ja golfalue, eli 2-4 jaettiin kaupungin esityksestä osaan 1 ja 2, että kylpyläasemakaava Peikkometsässä pääsee ilman valitusvaaraa etenemään)
seuraavassa kokouksessa käsitellään vuokrausasiaa
- osayleiskaavaehdotus 2-4/osa 2 käsitellään vuokrausasian jälkeen tammikuun puolivälin paikkeilla


Stenlund:
- Kiinteistöarviointi on tulossa 9.11. Vuokrausasiaa koskeva neuvottelu sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 30.11. klo 13:00, mistä laitetaan kalenterikutsu.
- Kaava-asiaa koskeva neuvottelu sovittiin alustavasti pidettäväksi 25.1.2017. Neuvottelua voidaan aikaistaa tai siirtää eteenpäin sen mukaan, kuinka vuokrausasia valmistuu.
- - - - - 

Niin kuin Tarja valtuustossa kaikkien kuullen sanoi, niin 30.11.2016 pidettäväksi sovittuun vuokrausasian neuvotteluun ei kaupungilta tullut kutsua koskaan, vaan tuli sitten tämän nyt valtuustossa olleen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen 2-4/ osa 2:n 25.1.2017 neuvotteluun kutsu, johonka hiihtokeskus ei mennyt. Perusteluina oli, että 30.11.2016 kokous vuokra-asiasta oli pitämättä. Kaupunkisuunnittelupäällikkö Stenlund ei tilannetta sen enempää kommentoi, vaan lähettää uuden kutsun 27.9.2017 kaavaneuvotteluun, johon taas hiihtokeskus vastasi samoin.

Julkisessa asiakirjassa;
Himoksen osayleiskaava osa-alueet 2-4 osa 2 Kaavaselostus Liitteet_9-14

Ehdotusvaiheen kuuleminen/ Liitteet 9-14/ Liite 10d/ s. 9 viimeinen luku.
Sivulla 9 kaupungin antama vastine on täyttä potaskaa, mihin ei valtuutetut reagoineet, vaikka Tarja sille asialle huomiota vaati.

Stenlund kuittasi sen, että ”tuli niin paljon päivämääriä, ettei siihen voi vastata."

Näistä Stenlundin ulos kiemurtelemista päivämääristä ja sopimuksista hän oli tietoinen, koska sen kuvio oli hänen laatima, mutta Tarja sitä paljasti mitä siinä tilanteessa pystyi lähes ymmärtämättömille valtuutetuille.

Tarkemmin kokouksen kulku selviää Youtube:sta valtuuston kokous 5.11.2018.

Miten ylin päättäjä eli valtuusto voidaan pitää näin helposti pimennossa?
Ei kommentteja: