torstai 28. joulukuuta 2017

Yritysten omistajuus hyödyttää kaikkia

Keskisuomalaisessa ollut mielipidekirjoitus la 16.12.2017.

Nämä lainalaisuudet meidän tulee aina muistaa Jämsässäkin.

- - -
Suomessa haetaan uusia eväitä talouskasvuun, työllisyyteen ja julkisten palveluiden rahoittamiseen. Myötätuulta on saatu meneillään olevasta noususuhdanteesta, joka on luonut uskoa tulevaisuuteen.

Suhdannekuvan takana vaikuttavat silti yhä kiistattomat realiteetit: Suomella on kilpailijamaihin verrattuna kirittävänä pitkä takamatka, joka on seurausta kymmenestä menetetystä kasvun vuodesta. Vakavimpia ongelmia on heikko työllisyysaste.

Näihin vaativiin haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia lääkkeitä. Menestyvät yrittäjät ja niiden omistajat ovat parhaita talousasiantuntijoita. Siksi ehdotuksemme on kotimaisen omistajuuden vahvistaminen ja sen nostaminen päätöksenteon keskiöön.

Omistajuus luo työtä ja kasvua – toisaalta ilman omistajia ei ole yrityksiä eikä niiden tarjoamia työpaikkoja. Myös jokainen veroeuro täytyy ensin synnyttää yritystoiminnassa.

Mikä on omistajan rooli? Hän tuo yritykseen pääomaa, ottaa taloudellisen riskin ja kantaa päätösvastuun. Omistaja tuo yritykseen tahdon kasvaa ja pärjätä. Omistajaa motivoi myös vastuuntunto. Menestys edellyttää toimimista yrityksen henkilöstön ja sidosryhmien yhteisen edun mukaisesti.

Kun liiketoiminta saadaan näin menestymään, yritys voi maksaa palkkoja ja syntyy verotuloja julkisten palveluiden rahoittamiseen.

Tämän positiivisen ketjureaktion ensimmäiseksi lenkiksi tarvitaan aina omistaja. Omistamisen tulee olla houkutteleva vaihtoehto, jota myös yleinen ilmapiiri kannustaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkistanut Suomen päättäjille Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman. Siinä on 18 ehdotusta kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi.

Ohjelma jäsentyy neljän teeman ympärille: kotitalouksien osakesäästämisen ja taloustaitojen edistäminen, verotuksen ennakoitavuuden ja kannustavuuden parantaminen, yritystoiminnan kasvun helpottaminen sekä toimivat rahoitusmarkkinat. Avainasemassa on pienten ja keskisuurten yritysten kyky investoida, kansainvälistyä ja tarjota työpaikkoja.

Kotitalouksien rooli on kahtalainen. Yhtäältä ne hyötyvät omistajuuden myönteisistä vaikutuksista työllisyyden ja julkisen talouden vahvistuessa. Toisaalta kansalaiset voivat vaikuttaa myös suoraan tulevaan elintasoonsa ryhtymällä yritysten omistajiksi osakesäästämisen kautta. Vaurastua voi lähes päivittäisen kahvikupin hinnalla.

Mikä sitten puhuu juuri kotimaisen omistajuuden puolesta? Suomi on suomalaisen omistajan kotikenttä. Hän tekee todennäköisemmin Suomen kannalta myönteisiä päätöksiä: investoi tänne, panostaa täällä tapahtuvaan tuotekehitykseen, vahvistaa täkäläistä osaamista sekä luo työpaikkoja paikallisesti. Tämä luo talouskasvua, tuo verotuloja ja houkuttelee myös ulkomaista pääomaa ja osaamista meille Suomeen.

Toivomme aktiivista keskustelua tärkeästä aiheesta! Vaikutetaan yhdessä sen puolesta, että Suomi uskaltaisi uudistua, talouskasvu vauhdittuisi ja taloudellista hyvää riittäisi mahdollisimman monelle.

Kaija Taipale
hallituksen puheenjohtaja
Kuljetusliike Taipale Oy

Kari Jussi Aho
hallituksen puheenjohtaja
Rukakeskus Oy / Pyhätunturi Oy

Ei kommentteja: