torstai 14. joulukuuta 2017

Aina ja ikuisesti valmistelussa

Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle lisäalueiden vuokraus kuuluu "kaavoitus ja tonttituotanto" vastuualueelle. Tällä hetkellä on tilanne sama kuin 2005-2006 vuoden vaihteessa. Asioita pyöritellään ja kysytään teknisen lautakunnan ja hallituksen mielipidettä asiaan, pyydetään niin sanottuja linjanvetoja. Voidaan sanoa, että ymmärtämättöminä he vastaavat "ohjatusti halutulla tavalla".

Nytkin lisäalueiden optio-oikeuden haltijan rinneyrittäjän vaatimusta ei voi viedä päätettäväksi poliittisiin elimiin perusteella, että asiasta ei ole neuvotteluissa päästy sopimukseen. Asiaa ei voida viedä ensimmäiseenkään päätöksentekoelimeen.

Jos valmistelussa kaupungin taholta päätetään tietyt linjaukset ja niissä ei ole päästy neuvottelutulokseen, niin asia ei tule koskaan luottamushenkilöiden punnittavaksi ja arvioitavaksi sekä päätöksentekoon. Ja minulle on annettu ymmärtää, että "sinä älä puutu valmisteluun". Sinun aika tulee sitten, kun asiasta tulee päätettäväksi. Mutta kun sitä aikaa ei ole vielä tullut.

Ihmettelenkin, mikä on kaavoituksen ja tonttituotannon tämä suvereeninen neuvotteluoikeus ja mihin sen ”päätösoikeus” perustuu?

Jos valtuustoaloitteen mukaisesta uuden vuokrasopimuksen neuvottelusta ei päästä ”kaavoitus ja tonttituotannon” kanssa neuvottelutulokseen, niin sekään ei tule koskaan luottamuspäättäjien käsittelyyn, koska sisällöstä ei ole päästy sopimukseen osapuolten välillä. Kaiken lisäksi edes neuvottelut eivät ole kaavoitus ja tonttituotannon kannan mukaan julkisia.

Tahtotila on kuitenkin kehittää Himosta kokonaisuutena, mutta todellisuudessa asiat ovat toisin.

Jään miettimään Jämsän kaupungin arvoja
- avoimuus,
- yhteistyökykyisyys ja
- palveluhenkisyys.

Ei kommentteja: