perjantai 1. joulukuuta 2017

Miksi kana ei pissi?

Mistä kana pissii on se kuuluisa kysymys. Mutta miksi kana ei pissikkään?

Yritän kuvata ongelmatiikkaa Himoksen kehittymisen esteistä.

1. Kaikki pohjautuu valtuustoon päätökseen 2005 , jossa on maavuokrasopimuksessa on sovittu optiosta, joka on kehittämismalli. Eli se on malli, jolla hiihtokeskuksia Suomessa kehitetään <linkki>, optiomalli <linkki>
> tätä mallia ei kaupungin taholta tunnusteta ja se yritetään romuttaa

2. Sitten on käyty oikeutta, jossa asioita on kaupungin mielestä kumottu oikeuden päätöksellä, vaikka oikeuden kanne ja oikeuden päätös ei sitä tue <linkki>
> Tätä oikeuden päätöstä ei osata mielestäni lukea kaupungin taholta oikein

3. Hiihtokeskusta tukevien rakennelmien rakentaminen VU-1 alueelle on epäselvää, kaupungin mukaan vain pienimuotoinen asemakaavoittaminen ja rakentaminen on mahdollista ja VU-1 vuokramaalle ei asemakaavoittamista sallita ollenkaan.  <linkki>
> korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan on mahdollista rakentaa VU-1 alueelle hiihtokeskusta tukevia toimintoja mm. ravintolapalveluja ja majoitustoimintaa

4. Maan arvonnousu on alueella vähintään kymmenkertainen. Kaupungin mielestä se on kaavoittamisen ansiota <linkki>
> Totuushan on se, että maan arvon on nostanut alueelle rakennettu hiihtokeskus

5. Hiihtokeskuksien investoinneista puhutaan kymmenistä miljoonista, eli rinnekokonaisuuden rakentaminen tukipalveluineen <linkki>
> Lipputuloilla ei rahoiteta kymmenien miljoonien investointeja

6. Molemmilla neuvotteluosapuolilla on hyvät ja taitavat neuvottelijat, mutta kuinka neuvotella yhdessä, siis neuvotella aidosti ja löytää Jämsän edun mukainen ratkaisu
> neuvottelijoiden kemiat eivät täsmää, ei osata neuvotella, ja puuttuu ratkaisukeskeisyys, tarvitaan ulkopuolinen apuun

Eli perusjuttuna on se, että optiomallia ei haluta kaupungin taholta tunnustaa, vaikka se on kaikkien hiihtokeskuksien kehittämisen tae.

Valtuusto on maankäyttösopimuksen 2005 hyväksynyt. Oikeus (kanne ja päätös) ei ole sitä kumonnut - Sillä mennään.

Minua ei pissitetä - Minua hävettää.

Lisäys 2.12.2017
7. Osayleiskaavaa laadittaessa tulee alueen oleellisia toimijoita kuulla, Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 <linkki>
> Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään
> Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa

Ei kommentteja: