torstai 26. tammikuuta 2017

Himos ja Jämsä napit vastakkain kymmenen vuotta sitten

"Himos ja Jämsän napit vastakkain", kirjoittaa kymmenen vuotta sitten 31.1.2007 Keskisuomalaisen toimittaja Hannu Karjalainen (Liite).

Kuvatekstissä hän tiivistää: "Himoksen ja Jämsän kaupungin välinen riita tiivistyy hiihtokeskuksen haluun rakentaa ravintola ja suksivuokraamo Keski-Himoksen hissien ala-aseman lähelle. Kaupunki ei tähän suostu."

Jutussa kaupungin kannan tästä rinnepalvelujen tukirakennuksesta esittää kaupunginarkkitehti Kari Vaara, että "se (kaavoittaminen/rakentaminen) on Himoksen Masterplan -suunnitelman vastainen. Kaupunki on vuokrannut rinteet rinnetoiminnoille, sanoi kaupunginarkkitehti Kari Vaara tiistaina." 

Jutussa "Himosvuori Oy vetoaa samaan vuokrasopimukseen, tulkiten sen olevan sopimus myös rakennusoikeudesta. Kaupungin mielestä näin ei kuitenkaan ole: rakennusoikeudesta säädetään kaavalla, eikä vuokrasopimuksella."

Tilanne on edelleen sama, sillä kaupunki "sääti kaavalla" (muutti kaavaa) myöhemmin yleiskaavankin sellaiseksi, että hiihtokeskuksen haluamalle paikalle ei voi ravintolaa ja vuokraamoa sekä ko. asiakastiloja kaavoittaa ja rakentaa.

Tätä on minun valtuutettuna ollut näiden kymmenen vuoden aikana vaikea ymmärtää.

Onko tämä ollut todella valtuuston tahtotila silloin ja onko se sitä nyt edelleen. Miksi valtuusto viimeisenä päättäjänä on hyväksynyt yleiskaavan muutoksen sellaiseksi, ettei Himosvuori Oy:n vuokraamalle rinnealueelle saa asemakaavoittaa sellaista rakentamista, mistä on kaupungin ja Himosvuori Oy:n välisessä maanvuokrasopimuksessa rakentamisesta johtuvinen hintoineen sovittu:

"5.4 Vuokra-alueelle rakentaminen"
"Mikäli vuokralainen rakennuslupamenettelyä noudattaen rakentaa vuokraamalleen alueelle matkailua palvelevia rakennuksia, kuten majoitus- ja ravitsemusrakennuksia, vuosivuokraa korotetaan 7,5 % kohdan 5.3 mainitusta 50 euron hinnasta kerrosneliömetriltä."


Onko oikein, että kaupunki vetosi kaupunginarkkitehti Vaaran kannan mukaan Masterplaniin, millä ei ole kaavoituksessa mitään oikeusvaikutusta? 

Onko oikein, että kaupunki pitää edelleen kannastaan kiinni ja onko nykyinen vahvistusvaiheessa oleva "Kylpylän asemakaava" jonkin Masterplanin mukainen?

Liitteet
- Keskisuomalaisen artikkeli
- Valtuuston päätös rinnalueen vuokrauksesta Hiihtokeskus Himosvuori Oy.lle
- Maanvuorkasopimus