keskiviikko 18. tammikuuta 2017

Asian käsittely viranomaisessa - Oikeus on päättänyt

Mielenkiinnolla seuraan milloin saan vastauksen kysymykseeni. Hallintolakihan sanelee oman perälautansa, missä ajassa asia tulee käsitellä.
- - -

Jämsän kaupungin kirjaamo


Haluan vastauksen Jämsän kaupungilta.

Jämsän kaupunki ja Hiihtokeskus Himosvuori on neuvotelleet asioista viime vuosina. Valtuutettuna saamani tiedon mukaan neuvoteluissa on tullut esiin sanat "Oikeus on päättänyt". Ja neuvottelut ovat keskeytyneet.

Myös valtuutettuna olen törmannyt eri yhteyksissä sanoihin "Oikeus pn päättänyt".

Haluan saada kirjallisen vastauksen, mistä oikeuden päätöksestä on kysymys?

Asia on julkinen ja haluan saada myös oikeuden päätöksestä kopion.

Pyydän vastauksen hallintolain määrämässä ajassa tai mahdollisimman pian.

6.6.2003/434
Hallintolaki

II OSA
HALLINTOASIAN VIREILLETULO JA ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA

5 luku
Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset

23 §
Käsittelyn viivytyksettömyys

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.


Terveisin
Jyrki Kokko

- - -