keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Himos SNOW - ajatuksia

Sain juuri käteeni Himoksen kauden 2015-2016 lumilehden eli Himos SNOW:n, ja se herätti ajatuksia.

Mieleeni jäi lehden sivu 22

Himottu vuori kirjan kirjoittaja Timo Siukonen on ensimmäisessä osiossaan "perimmäisten kysymysten äärellä", että

"Missä kulkevat pyhän ja pahan rajat? Kuka osaa tulkita, mikä on oikein, mikä on väärin?"

Lopuksi hän toivoo, että

 "Himottu vuori kannustaa lukijoita miettimään pyhän ja pahan rajoja, pohtimaan oikean väärän salaisuutta."

Hänellä, joka on kahlannut läpi kaikki Himoksen historian lehtileikkeet ja kaupungin päätösten arkistomateriaalin sekä Himos-Yhtiöiden arkistot, on vahva näkemys ja oikeutus esittää kysymyksensä.

ja mieleeni jäi myös sivu 31

Himottu vuori kirjan kirjoittaja Timo Siukonen on toisessa osiossaan optimistinen, että

"kolmas kerta toden sanoo: kylpylä tulee!"

hän toteaa, että

"kylpylä on ollut Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n tavoitteissa alusta alkaen.

Ensimmäiset todelliset neuvottelut yhtiö kävi jo v 1991 Rakennusliike Puolimatkan ja Haka-Rakentajien kanssa. Jämsän kaupungin nuiva suhtautuminen suunnitelmiin, devalvaatio ja markan kellutus sotkivat mahdollisuudet tuolloin.

Toisella kertaa kaikki näytti hyvältä. Tammikuussa 2006 YIT ja Jämsän kaupunki allekirjoittivat aiesopimuksen kylpylän rakentamisesta ja sitä täydensi elokuussa 2006 kolmikantasopimus kaupungin, YIT:n ja Himosvuori Oy:n välillä. Kylpyläprojekti kuitenkin kaatui jatkoneuvotteluissa hiihtokeskusyhtiöiden ja kaupungin välisten aiempien sopimusten tulkintaerimielisyyksiin.

Kolmannesta kerrasta Siukonen toteaa, että Lemminkäinen-konsernin Suomen talonrakentaminen, Holiday Club Resorts Oy ja Himoslomat julkaisivat toukokuussa 2015 tiedotteen, jonka mukaan ne olivat sopineet aiesopimuksen, jonka mukaan kaupunki sitoutuu edesauttamaan projektin toteutumista omilla toimenpiteillään asemakaavoituksessa, rahoituksessa, tiejärjestelyissä, kiinteistö- ja maakaupoissa."
- - -

Minäkin kehotan Timo Siukosen tapaan pohtimaan Himottu vuori kirjan ja Himoksen kylpyläprojektien kolmen vaiheen valossa oikean ja väärän salaisuutta sekä Jämsän kaupungin toimintaa niissä.