keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Kylpylän aiesopimus avattuna

Tobermore Oy:n omistamalle maalle laaditaan asemakaavamuutos, mihin tulee "lisärakennusoikeutta" yhteensä n. 30.000 kerrosneliömetriä (K-m2), jakautuen kahteen osaan, kylpylä-, hotelli ja oheistoiminnan korttelitontti (14 500 k-m2) "A" ja lomahuoneistot korttelitontti (15 000 k-m2). "B"

Kaupunki ostaa kylpyläalueen asemakaavan vahvistuttua näistä toisen tontin, eli kylpylä, hotelli ja oheistoiminnan osan "A" 14 500 k-m2 (10 000 + 4 500) 3 M€:n kauppahinnalla eli siis 207 €/k-m2. Ostamisen jälkeen kaupunki vuokraa tontin ilman paikoitusalueita LPA takaisin myyjätaholle kylpyläyhtiölle 75 000 €:n vuosivuokralla niin, että ensimmäisten viiden vuoden aikana kylpylän valmistumisesta vuosivuokra on puolet sovitusta. Valtuusto on 22.06.2015 päättänyt, että "ennen aiesopimuksen allekirjoittamista hankitaan maakauppojen kohteista vähintään yksi, ulkopuolisen auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan arviokirja". Arviokirjaa ei ole allekirjoitetun aiesopimuksen liitteenä, enkä ole sitä valtuutettuna saanut erikseen pyytämällä kaupungilta.

Tobermore Oy luovuttaa Holiday Club Resorts Oy:n (HCR) perustamalle "lomahuoneistot-kiinteistöyhtiölle" toisen osan eli 15 000 k-m2 tontin "B".Tämän luovutuksen kauppahinta ei ole aiesopimuksella sovittu asia.

Aiesopimuksen ovat allekirjoittaneet maakauppojen sitovuuden osalta Jämsän kaupunki, Holiday Club Resorts Oy sekä Tobermore Oy / Hannu Haljala, joka nyt omistaa asemakaavamuutoksen alueen.

Periaattellinen kuva asiasta on esitetty alla, pohjana on käytetty Lemminkäisen nettisuvulla olevaa kuvaa.