keskiviikko 26. marraskuuta 2014

Arkkipiispa Mäkinen: Avioliittolakiäänestystä ei tarvitse pelätä

Kirkon tiedotuskeskus 25.11.2014

Eduskunnan täysistunto käsittelee tällä viikolla avioliittolain muuttamista. Arkkipiispa Kari Mäkinen toivoo äänestyksen tulosta odottaville levollisuutta. ”Jos aloite hyväksytään, kenenkään avioliitto ei menetä yhtään arvostaan eikä yhdenkään lapsen asema vaarannu. Jos aloitetta ei hyväksytä, seksuaalivähemmistöjen aseman tunnustaminen ja parantaminen ei kaadu tähän”, Mäkinen kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Mahdollisella avioliittolain muutoksella ei olisi välittömiä vaikutuksia kirkon vihkimiskäytäntöihin. Avioliittolaki mahdollistaa sen, että uskonnollinen yhdyskunta noudattaa vihkimisissä edelleen omia perinteitään.

Mikäli laki muuttuu, Mäkisen mukaan kirkolla on pitkällä tähtäimellä kolme vaihtoehtoa: Kirkko voi säilyttää vihkioikeutensa ja nykyisen avioliittokäsityksensä, jolloin yhteiskunnan ja kirkon avioliittokäsitykset ovat erilaiset. Kirkko voi myös luopua vihkioikeudesta, jolloin ratkaistavaksi jää, siunaako kirkko myös samaa sukupuolta olevien avioliitot. Kolmas vaihtoehto on, että kirkko laajentaa avioliittokäsitystään käsittämään myös samaa sukupuolta olevien suhteen.

”Joka tapauksessa kirkossa on rauhassa paneuduttava avioliittoteologiaan ja valittava polku kirkon oman itseymmärryksen pohjalta”, arkkipiispa sanoo. ”Läheisten sisarkirkkojen esimerkit osoittavat, että luterilaisen kristinuskon ja etiikan pohjalta voidaan tulla erilaisiin lopputuloksiin.”

Arkkipiispa muistuttaa, että riippumatta äänestystuloksesta sateenkaariparien ja -perheiden puolustaminen on tärkeää. ”Se ei minulle ole mielipidekysymys. Se on kristillisen uskon pohjalta nouseva kysymys ihmisarvosta.”