sunnuntai 20. marraskuuta 2022

Jämsä - Henkilöstösuunnitelma

Valtuuston kokous on 28.11.2022. Lueskelin henkilöstösuunnitelmaa, talousarvio 2022 ja suunnitelmavuosia 2024 ja 2025. Otin ensimmäisestä sarakkeesta vuoden 2020 tilinpäätöksen luvut. Vertasin sitä suunnitelmavuoteen 2025.

Kun katsotaan, miten viidessä vuodessa Jämsän kaupungin henkilöstömäärä vakituisten osalta muuttuu, niin tulee 35 työpaikkaa lisää. Prosentteina tämä on noin 7,5.

Tulee muistaa, että samaan aikaa asukasmäärä laskee noin kahden prosentin vuosivauhtia.

Määräaikaisten osalta vertailua on mahdoton tehdä. Tähän on syynä se, että tilinpäätöksen (TP) ja suunnitelmavuosien (TASU) lukuarvot eivät ole vertailukelpoisia. Siis ei voi olla mahdollista, että määräaikaisten määrä laskee 57 %:n. 

Eli vakituisten (2020-2025) määrä nousee 35 htv eli 7,5 %.

Ja määräaikaisten määrästä ei saadun tiedon perusteella saa selkoa.

Alimpana kuvana on lähdetiedot ja ylempänä on excel-taulukointi aiheen tiimoilta. 


Ei kommentteja: