tiistai 22. marraskuuta 2022

Hiilineutraali kunta - Päästölaskenta

Tutkin aihealuetta, kuinka hiilineutraali -laskenta tehdään. Hiilineutraalisuomi.fi sivulta löytyy Päästölaskennan menetelmän -laskentaperiaate. Poimin alle oleelliset kohdat.

Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt on laskettu ALas-mallilla. Päästöistä lasketaan eri päästösektoreiden

 • hiilidioksidi-, 
 • metaani- ja 
 • dityppioksidipäästöt sekä 
 • F-kaasut omana kokonaisuutenaan. 

Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina. Bioperäiset polttoaineet ovat hiilidioksidin osalta laskennallisesti nollapäästöisiä. Päästöjen lisäksi lasketaan eri toimintojen energiankulutus.

ALas-mallin laskentatapa on käyttöperusteinen, jossa lähtökohtana ovat alueen tuotantoperusteiset päästöt, mutta osa päästöjä aiheuttavista toiminnoista lasketaan kulutuksen perusteella, riippumatta niiden maantieteellisestä syntypaikasta.

Laskenta vastaa pääpiirteissään GHG Protocolin GPC-standardin perustasoa lisättynä maataloudella, henkilöautojen aluerajojen ulkopuolelle ulottuvalla liikenteellä, F-kaasuilla ja verkostohävikillä, mutta ilman standardiin kuuluvaa paikallista lentoliikennettä.

Hinku-laskenta on kuntien tavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Hinku-laskentasääntöjen mukaan kunnan päästöihin ei lasketa:

 • päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä,
 • teollisuuden sähkönkulutusta,
 • teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä
 • kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

Lisäksi alueella tuotetusta tuulivoimasta lasketaan kunnalle päästöhyvityksiä vuosittaisen sähkön päästökertoimen mukaisesti.

Lämmitystarvekorjausta ei käytetä eri vuosien tai paikkakuntien välisten erojen tasoittamiseen. Sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitosten päästöjen laskennassa sovelletaan hyödynjakomenetelmää.

ALas ei sisällä seuraavia sektoreita:

 • Lentoliikenne
 • Ulkomaan laivaliikenne
 • Jäänmurtajat
 • Teollisuusprosessit
 • LULUCF (Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria (LULUCF) koskeva asetus (EU) 2018/841 määrittelee laskentasäännöt sille, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsänhoidon nielut ja päästöt otetaan huomioon)
No tämä päästölaskenta ei ehkä aukea ihan kaikille. Eikä muuten aukea pienen tutkiskelun jälkeen minullekaan. Konsultin hommia....

Ilmeisesti ALas mallilla homma hoituu kohtuu kivuttomasti, kunhan lähtöarvot löytyvät.

Ei kommentteja: