sunnuntai 7. marraskuuta 2021

Kunnan ja sen asukkaiden etu edellä mennään

Aamutuimaan mietityttää yksi asia, josta päätin hieman kirjoittaa. Aloitetaan aluksi kuntalain kohdasta 69 §. Laissa sanotaan kirjaimellisesti "Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua"

"Kuntalaki 69 § Kunnan luottamushenkilöt"

"Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö."

"Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla."

"Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään."


Kunnan edun valvomisesta mainitaan myös kuntalaissa kunnanhallituksen tehtävistä pykälässä 39 ja kohdassa 3).

"Kuntalaki 39 § Kunnanhallituksen tehtävät"

"Kunnanhallituksen tulee:
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;"


No jatketaan ajatuksen juoksua eteenpäin. 

Näyttää kuitenkin sille, että enemmän merkitystä sillä, kuka asian esittää eikä niinkään sillä, mitä esitetään. 

Meidän tulee kannattaa eri ihmisten tai ryhmien esityksiä, jos ne kuntalain mukaan edistävät kunnan tai sen asukkaiden etua ja ovat meille tärkeitä.

Ei kommentteja: