keskiviikko 3. marraskuuta 2021

Jämsän kaupunki sidonnaisuudet

Tämän kirjoituksen "" merkkien välissä olevat tekstit on poimittu julkisista asiakirjoista, jotka on löydettävissä kuntalaista tai kaupungin nettisivulta.

Mitä laki sanoo sidonnaisuuksien ilmoittamisesta....

Mitä kuntalaissa on määritelty sidonnaisuuksista?
Kuntalaki 84 § "Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa."

Ketä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita koskee?
Kuntalaki 84 § "Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää."

Milloin ilmoitus on tehtävä?
Kuntalaki 84 § "Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu."

Jämsän kaupungin hallintosääntöön asia on kirjattu seuraavasti
Hallintosääntö 83 § "Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuus rekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa."

Mistä löytyy sidonnaisuusrekisterin täyttämisen ohjeistus?
Sidonnaisuusrekisteri.fi sivulla on ohje, You Tube videopätkä, sidonnaisuusrekisterin käyttäjälle. Ilman ohjettakin selviää.

Mistä löytyy Jämsän kaupungin sidonnaisuusrekisteri?
Rekisteri löytyy Jämsän kaupungin nettisivulta kohdasta "Sidonnaisuusrekisteri". Suora linkki sidonnaisuusrekisteriin löytyy >>>täältä<<<.

Miten ilmoituksen tekeminen on pyydetty?
Asianosaisille on laitettu pyyntö laittaa sidonnaisuudet kuntoon, useampi sähköposti. Lisäksi ryhmien puheenjohtajien kautta on välitetty monta viestiä.

Keiden jämsäläisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoitus tehdä?
Rekisteristä selviää,  keiden ilmoitus tulee tehdä. 

Milloin sidonnaisuuksiin tulleista muutoksista tulee tehdä ilmoitus?
Kuntalaki 84 § "Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset."

Ketkä eivät ole suorittaneet ilmoitusta kuntalain mukaisesti?
Jos sidonnaisuusrekisterissä ei ole päivämäärää elokuun 2021 jälkeen (Tarkastettu xx.xx.2021), ei ilmoitusvelvollinen ei ole hoitanut tehtäviään, niin kuin kuntalaissa edellytetään. Eli kyseinen henkilö ei ole toiminut kuntalain 84 § mukaisesti. Suomennettuna henkilö on toiminut kuntalain vastaisesti.

Hajatelma
Jos varovasti avaudun, niin pienikin asia voi olla eräille liian hankalaa. Oikeasti sidonnaisuuksien ilmoittaminen on 2-5 min homma. Ei ole paha rasti.

Ei kommentteja: