keskiviikko 2. joulukuuta 2020

Talousarvio 2021 - Määräaikaisten määrä putoaa puoleen vai putoaako?

Edessäni on Jämsän kaupungin talousarvio 2021. Kun tiedetään, että asukasluku ja veronmaksajien määrä vähenee, niin tulen tutkineeksi tarkkaan, kuinka kaupunkimme henkilöstömäärä mukautuu muuttuvassa maailmassa.

Esitetyt asiat ovat sinänsä oikein, kunhan niitä osaa oikein lukea.

Henkilöstömäärä ja tavoitteet
Jos nopeasti, kun  alla olevaa taulukkoa "Henkilöstömäärä ja tavoitteet" lukee, niin näyttäisi toiseksi alimmalta riviltä, että määräaikaisten määrä puolittuu. Ylempänä taulukossa vakinaisten määrä lisääntyy. Näin ei kuitenkaan ole todellisuudessa.

2019 sarakkeessa henkilöstöuunnitelmassa määräaikaiset on taulukon alaosassa määräaikaiset osiossa. Sitten 2020 sarakkeessa ne määräaikaiset ovatkin taulukon ylälaidassa vakituisten puolella, kuten myös vuonna 2021. No eihän tuota ole helppo lukea. Siis samassa taulukossa on eri sisältöisiä lukuja samoilla riveillä tai sarakkeilla. 

Siis lue vain ja ainoastaan viimeistä riviä "Henkilöstö yhteensä", niin pääset käsitykseen Jämsän kaupungin henkilöstömäärän muutoksesta.

Taulukossa on siis seuraavat virheet:
- 2019 sarakkeessa luvut eivät ole henkilöstösuunnitelman lukuja vaan tilinpäätöksen, "Hensu" teksti poistettava
- 2020 sarakkeessa luvut ovat taas henkilöstösuunnitelman lukuja, vaikka siinä ei niin lue, "Hensu" teksti on lisättävä
-2021 sarakkeessa on kaikki melkein oikein, mutta "Suunnitelma" sana tulisi sinänsä olla yhdenmukaisuuden vuoksi "Hensu"    


Henkilötyövuodet 2013-2020
Kun tarkastellaan asiaa alla olevana käyränä "Henkilötyövuodet 2013-2020", niin näyttää sille, että vakinaisten määrä kasvaa 685 > 757 ja määräaikaiset laskee 195 > 103. Esitetyt käyrät näyttävät oudoilta, koska vuoteen 2019 saakka luvut ovat tilinpäätöksestä ja 2020 luvut ovat henkilöstösuunnitelmasta. Siis eri sisältöiset luvut samalla käyrällä. Eli 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Tosin käyrästä puuttuu 2021 vuosi ja käsiteltävänämme on talousarvio 2021?


Käyrässä on seuraavat virheet tai puutteellisuudet:
- Vakituisten ja määräaikaisten yhteismäärä puuttuu eli se käyrä ja rivi, joka kertoo todellisuuden.
- Sitten tilinpäätöksen tietoja ja talousarvion lukuja ei tule laittaa samaan taulukkoon, koska ne eivät kerro samaa asiaa eli poistaisin vuoden 2020.

No jos Henkilötyövuodet 2013-2020 käyrässä olisi "Yhteensä" sarake, niin silloin voisi laittaa talousarvion ja tilinpäätöksen luvut samaan käyrään. Niin, jos oikein olen asian ymmärtänyt. 

No kaiken selittää se, että miten määräaikaiset on määrätty esitettävän talousarviossa ja tilinpäätöksessä. 

SUMMA SUMMARUM: Määräaikaiset tulee olla aina määräaikaisissa oli ne sitten taloussuunnitelmassa tai tilinpäätöksessä.

No miksi asiaa näin tarkkaan ruodin, niin johtuu siitä, että henkilöstömäärä ei ole sopusoinnussa vähenevään asukasmäärään. Lisäksi pidän valtuustolle tuodun materiaalin hieman sekavana. Mielestäni kaikki valtuutetut eivät ymmärrä lukemaansa.

Tavoite kaikilla tulisi olla selvillä: henkilöstömäärä tulee saada laskuun

Muuten olemme ikävän pakon edessä lähivuosina. Työtä tulee tehdä ennakoidusti eläköitymisiä hyödyntäen. Tulee olla vastuullinen ja toimia päätöksissä sen mukaisesti.

Ei kommentteja: