maanantai 30. maaliskuuta 2020

Kunnan omistaman kiinteistön vuokraaminen - Kuntalaki 130 §

Jokaisen luottamushenkilön tulee osata lukea ja ymmärtää kuntalakia. Ja etsiä tai tarkistaa sieltä tarvittavia kohtia, joihin esityksien ja päätöksien tulee pohjautua. Lisäksi luottamushenkilöille tulevien virkamiesesitysten tulee olla kuntalain mukaisia.

Luetaan nyt kuntalain pykälää 130.

Lukuohje: Kiinteistö tunnetaan kansankielellä sanana "tontti".

- - -
130 §
Kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittely

Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.
- - -

Siis jos kunnan omistama kiinteistö vuokrataan yli kymmeneksi vuodeksi, tulee olla puolueettoman arvioijan arvio kiinteistön arvosta, jos tarjouskilpailua ei ole järjestetty.

No miksi lue tätä kohtaa erityisen tarkkaan johtuu siitä, että Metsä-Kivelän vuokrauksessa ei ole tämän kuntalain 130 § mukaan toimittu.
- eli kyseessä on yli 10 vuoden vuokrasopimus ja
- ei ole tarjouskilpailua järjestetty ja
- ei ole puolueetonta arviota kiinteistön arvosta.
Ei mene kuntalain 130 § mukaan.

Ja kun taas toisaalla, toisella yrittäjällä, yli 10 vuoden vuokrasopimuksien kanssa pitää ehdottomasti olla puolueettoman arvioijan arvio, kuntaslangilla tutummin sanottuna "AKA-arvio".

Miksi välillä ei toimita kuntalain mukaan ja välillä toimitaan?

Jämsässäkin toimitaan kuntalain mukaisesti kaikkia yrittäjiä tasapuolisesti kohdellen kaikissa tilanteissa. 

Siis korostan: Jämsässä tulee toimia lakien mukaisesti.

LISÄYS 31.3.2020: Vyöhykehinta ei täytä kuntalain kohtaa 130 §. Tämä on paikallisen asiantuntijan antama lausunto.

Ei kommentteja: