torstai 29. elokuuta 2019

Kaupunginjohtajan vaihtoprosessi

Miten se kaupunginjohtajan vaihtaminen tapahtuu:

- Ensin vanha kaupunginjohtaja vaihtuu, virallisesti tässä tapauksessa hän irtisanoutui
- Sen jälkeen muodostetaan tiimi, joka hoitaa uuden rekrytointia
- Määritellään, minkälaista kaupunginjohtajaa ollaan hakemassa
- Hakuilmoitus julkaistaan eri medioissa
- Hakemukset saapuvat
- Ei kriteerit täyttävät karsitaan pois
- Lisäksi kutsutaan 2 henkilöä kaupunginjohtajakandidaateiksi, jotka antavat suostumuksensa


- Kriteerit täyttävät hakijat ja kaksi kutsuttua haastatellaan tiimin toimesta
- Nämä haastatellaan konsultin ja tiimin yhteisvoimin
- Valintaprosessista karsiutuu osa ja 3 hakijoista pääsee finaaliin
- Tähän mennessä kaikki on ollut salaisuuden verhossa salassapitosopimuksen takia
- Alkaa keskustelu ryhmissä näistä kolmesta kaupunginjohtajakandidaatista
- Järjestetään suljettu tilaisuus valtuutetuille 1,5 h, missä kandidaatteja haastatellaan
- Heti sen jälkeen on yleisötilaisuus 1,5 h kuntalaisille, missä kandidaatteja haastatellaan
- Kaupunginhallitukselle esityksen tekee hallituksen puheenjohtaja
- Kaupunginhallitus esittää valtuustolle yhtä kaupunginjohtajaksi
- Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan

Mielestäni tuntemattomista henkilöistä valitaan kaupunginjohtaja ja valinnan tekee valtuusto, joka ei edes tiedä kandidaateista niin sanotusti yhtään mitään.

No tämä hieman karrikoiden, mutta totuus toinen puoli.

Näin se vaan on.

Mielestäni olemme etsimässä oikeanlaista persoonaa kaupunginjohtajaksi.

Ei kommentteja: