perjantai 17. maaliskuuta 2023

Jämsän kaupunki - Henkilöstökertomus 2022

Otin hallituksen kokouksen 20.3.2023 esityslistasta Henkilöstökertomus 2022 kuvaruutukopion, joka on esitetty alla.


Sitten käytin hieman Excel -taulukkolaskentaa apuna. Tarkennuksena lisään, että htv on henkilötyövuosi, joka kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta.


Sitten suoritan pienen analyysin esitetyiltä vuosilta, vertaan vuosia 2019-2022:
 • Vakinaisten määrä on laskenut 13 htv.
 • Määräaikaisten määrä on lisääntynyt 78 htv.
 • Yhteensä Jämsän kaupungin henkilöstö on kasvanut 67 htv eli 7,6 %.
 • Asukasluku on vastaavana aikana laskenut 826 asukkaalla, mikä on vähennystä 4,1 %.
No oleellisinta on, mitä tämä 67 htv lisäys sitten maksaa jämsäläisille:
 • Henkilöstökulut oli 2021 tilinpäätöksessä 46,9 M€.
 • Henkilötyövuosia oli ko. vuonna 907 htv.
 • Tästä saadaan 51700 €/htv.
 • Henkilöstön kasvu oli 67 htv.
 • Eli 67 henkilötyövuoden kasvu tarkoittaa rahassa noin 3,5 M€.
Jatketaan ajatuksen juoksua seuraavasti:
 • Otetaan vuoden 2019 henkilöstö, mikä on 880 htv.
 • Jos henkilöstö olisi laskenut 2019-2022 asukasluvun suhteessa (-4,1 %), niin sen pitäisi olla nyt 844 htv.
 • Eli 2022 henkilöstön pitäisi olla 36 htv vähemmän eli 844 htv.
 • Tämä 36 htv on rahassa 1,9 M€.


Lopuksi lasketaan yhteen saadut kaksi lukua:
 • Eli 67 htv:n kasvu 2019-2022 tarkoittaa noin 3,5 M€.
 • Jos henkilöstö olisi laskenut 36 htv asukasluvun laskemisen suhteessa 2019-2022, niin se tekee 1,9 M€.
 • Eli tästä saadaan 5,3 M€.
Eli jos kaupungin henkilöstö olisi laskenut 2019-2022 asukasluvun suhteessa 36 htv, sen sijaan, että se on noussut 67 htv, niin tämä on rahassa mitattuna 5,3 M€ vuodessa.

Tässä on tämä nyt näin matemaattisesti esitettynä. 😊

LISÄYS: Laskin summan, kun SOTE on poistettu. Summaksi sain 2,9 M€

Ei kommentteja: