keskiviikko 8. maaliskuuta 2023

Markkinakartoitus

Mitä markkinakartoituksessa tarkalleen ottaen kartoitetaan? 

Markkinakartoituksen tarkoituksena on lisätä hankintayksikön markkinatuntemusta ja antaa mahdollisimman objektiivinen ja kattava käsitys muun muassa siitä:  

  • millaisia ratkaisuja hankintayksikön hankintatarpeisiin on tarjolla, 
  • millaisia toimijoita markkinoilla on,
  • miten ja millä tasolla hankinnan kohde tulisi tarjouspyynnössä määritellä ja rajata,  
  • millaisia ideoita, näkemyksiä ja uusia ratkaisuja markkinatoimijoilla on hankintaan liittyen, 
  • mitä ja minkä tasoisia vaatimuksia hankinta-asiakirjoihin kannattaa asettaa tarjoajille, hankinnan kohteelle sekä tarjousten tekemiselle, 
  • mitä hankintamenettelyä tai hankintamallia kannattaa käyttää, 
  • minkälaisia hinnoittelumekanismeja ja muita käytäntöjä toimialalla esiintyy, 
  • millaisia vertailuperusteita (hintaa vai hinta-laatusuhdetta) kannattaa käyttää ja 
  • minkälaisia sopimusehtoja alalla yleisesti käytetään. 

LIITE: 

Ei kommentteja: