tiistai 14. maaliskuuta 2023

Journalismi

Journalismi on toimintaa, jonka tehtävänä on 

 • kerätä, 
 • varmentaa ja 
 • eritellä tietoa 

ja esittää se joukkoviestimien avulla esimerkiksi uutisten muodossa. 

Sen kohteena ovat erityisesti 

 • yhteiskunnallisesti tärkeät, 
 • ajankohtaiset ja 
 • kiinnostavat asiat ja 
 • ihmiset. 

Sana journalismi tulee ranskan sanasta jour, joka merkitsee päivää. Journalismia harjoittavat journalistit eli toimittajat.

Journalismia julkaistaan 

 • sanomalehdissä, 
 • televisiossa, 
 • radiossa, 
 • internetissä ja 
 • kirjoissa. 

Journalismi itsessään on julkaisumuodosta riippumatonta, mutta nykyisin tehdään usein jako

 • printtijournalismin ja 
 • verkkojournalismin välillä. 

Verkkomedia miellettiin aluksi sanomalehtien sähköiseksi versioksi, mutta siitä on kehittynyt ympäristönä pikemminkin 

 • radion, 
 • television ja 
 • printtimedian fuusio, 

joka perustuu tekstiin enemmän kuin televisiojournalismi, mutta vähemmän kuin printtijournalismi.

Verkkojournalismille on muodostuneet omat viestinnälliset ja sosiaaliset käytännöt.

Lähde: Wikipedia

Ei kommentteja: