lauantai 29. lokakuuta 2022

Kuntayhtiöiden hallituksen asiantuntemusvaatimus

Perustettavan Jämsän Ateria Oy hallitusta ollaan muodostamassa. Tutkin, mitä vaatimuksia hallitusjäsenille asetetaaan. Luin opinnäytetyötä "Kuntayhtiöiden hallituksen asiantuntemusvaatimus konserniohjeiden ja CG-koodien näkökulmasta". Kursiivilla merkityt tekstipätkät ovat suoria lainauksia.

Kohdassa 5.1 käsitellään aihetta "Hallitusta ja hallituksen jäseniä koskevat asiantuntemusvaatimukset". Poimin muutamia oleellisia kohtia, jotka määrittelevät hallituksen osaamisvaatimuksia.

”Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Kiinnitin huomiota kohtaan ohjata toimitusjohtajaa. Se tarkoittaa paljon, miten valitaan hallitusjäsenet. Sitten otin toisen kohdan artikkelista.

”Tytäryhtiön hallituksella tulee olla kollektiivina riittävä ja monipuolinen liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kokemus yhteisötoiminnan hallinnosta ja johtamisesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä yhteisön toimialasta.”

Tässä määritelmässä ei edellytetä toimialan edellyttämää riittävää liiketoiminnan ja talouden asiantuntemusta. Eli sinäsä se on hieman puutteellinen.

Erään kaupungin konserniohjeessa  markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden osalta riittävä osaaminen ja pätevyys oli avattu sisältämään erityisesti seuraavat osaamisalueet:
 • yhteisön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät asiat,
 • vastaavankokoisen yhteisön johtaminen,
 • konserni- ja taloushallinto,
 • strategia,
 • sisäinen valvonta ja riskienhallinta,
 • hyvä hallintotapa,
 • konsernin toiminta, tavoitteet ja eettiset arvot,
 • yritysvastuu ja henkilöstöasiat.
Toimialan asiantuntemus on se yleensä vaikeimmin määriteltävä asia. Yleisimmin se on määritelty sanoin "toimialan asiantuntemus". Tai sitten on käytetty sanoja "soveltuva osaaminen".

Yksi kokonaisuus opinnäytetyöstä jäi kuitenkin erityisesti mieleeni, joka kuvaa valittavan hallitusjäsen kykyjä:
 • kyky itsenäiseen päätöksentekoon, 
 • kyky tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa, 
 • kyky ohjata ja tukea operatiivista johtoa, liiketoimintaan perehtyneisyys, liiketalouden tuntemus, sekä 
 • kyky johtaa yhteisöä sille asetettujen strategian ja tavoitteiden suuntaisesti.
Tästä kaikesta sanahelinästä voidaan kuitenkin todeta, että Jämsän kaupunginhallitus on ison edessä valitessaan Ateria Oy:n hallitusjäseniä.

Nyt ei pelata peliä näin, että käytetään suurimman tai toiseksi suurimman puolueen korttia, koska kuntalaki asettaa omat rajat valinnalle. Jämsässäkin toimimme lakien mukaan.

Jämsän Ateria Oy hallituksessa tulee olla osamista ja asiantuntemusta.

Ei kommentteja: