maanantai 7. helmikuuta 2022

Esittelijän vastuut ja velvollisuudet

Esittelijä vastaa valmistelun asianmukaisesta suorittamisesta ja esittelijällä on velvollisuus tehdä toimielimelle päätösehdotus asiassa. Esittelijä vastaa myös koko asian käsittelyn kaaresta, vaikka valmistelija ja esittelijä voivatkin olla eri henkilö. Lisäksi esittelijä vastaa siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeat ja riittävät. Luonnollisesti myös valmistelija vastaa oman työnsä teosta eli siitä, että on valmistellut asiaa huolellisesti ja riittävästi.

Ei kommentteja: