keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Korkein hallinto-oikeus on väärässä

Harrastan tutkivaa journalismia ja se perustuu olemassa olevaan dokumentaatioon. Pyrin loogisesti ja huolellisesti esittämään ajatukseni.

Jämsän kaupungin kaupunkisuunnittelupäällikkö ja tekninen johtaja ovat mielipidekirjoituksena tehneet Jämsän Seutuun 27.10.2017 ”julkisen” vastineen. (LIITE 1)

Vastineessaan edellä mainitut edustavat Jämsän kaupunkia. He toteavat, että Jämsän ja Jämsänkosken vasemmiston Jämsän Seudun mielipidepalstalla esittämä mielipide ei pitänyt paikkaansa, vaikka Korkein hallinto-oikeuskin katsoi, että rakentaminen VU-1 alueelle oli mahdollista.

Vastineessa esitetään jopa pitkä seikkaperäinen selostus kaupungin kannasta ja muun muassa. että kyseessä olevan alueen kaava olisi laadittu aiemman rakennuslain mukaisesti, joten mielipiteessä mainittua 1 800 neliön tukirakennusta (suksivuokraamo, ravintola ym.) ei kaava-alueelle olisi voinut rakentaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 8.4.2011 (LIITE 2) mukaan, ”voimassa oleva Himoksen osayleiskaava salli hiihtokeskustoimintaan liittyvien rakennuksien ja rakennelmien sijoittamisen VU-1 alueelle.”

Tässä kohtaa voisikin hirteishuumorilla kysyä, onko korkein hallinto-oikeus väärässä, kun alueelle ei ole saanut rakentaa?

Miten kaupunki ei vieläkään "anna periksi", että se on kaupunginhallituksen 14.1.2008 § 22 päätöksestä lähtien tehnyt vääriä päätöksiä ja estänyt silloin juuri avatun uuden Keski-Himoksen laskettelualueen kokonaisliiketoiminnalle oleellisen rinnepalvelujen tukirakennuksen rakentamisen.

Vastineessa puolustellen esitetään, että ”kaupungin tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kohdella alueen maanomistajia tasapuolisesti.” Tämä on sanojen helinää, kun tiedetään, että kaupunki ei saamaansa lain oikeutta (kaavoitusmonopolia) käyttäen ottanut ko. tukirakennuksen rakennuspaikkaa alueen asemakaavaan, mihin viereen samoille kaupungin omistamille yleiskaavan rinnealueilla VU-1 tuli yli 50 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta.

Minulle valtuutettuna on monessa yhteydessä selitelty, että ko. rinnepalvelujen tukirakennus olisi ollut alueen Master Planin/2.4.2005 vastainen. Olen siihenkin selitykseen saanut pyytämällä vastineena ko. Master Planin ”Rakennukset ja rakentaminen” (LIITE 3) aikataulu- ja vastuunjakotaulukon. 26.4.2010 päivätty suunnitelma kertoo aivan päinvastaista ja siten korutonta kieltään Jämsän kaupungin noudattamasta alueen yrittäjien tasapuolisesta kohtelusta.

Master Planin liitteen mukaan Keski-Himoksen Keski-Himos I vaiheessa, uusi ankkurihissi ja uudet rinteet sekä siirtymärinteissä, oli vastuutahona rinneyrittäjä ja toteutus 2005-2006 sekä toteutunut investointikustannus oli 2,5 M€. Keski-Himoksen II vaiheessa, rinneravintolassa ja välinevuokraamossa oli vastuutahona ravintolayrittäjä (Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n omistama Talvitekniikka Ojala Ky) ja toteutus 2007-2008 sekä kustannusarvio 2 M€.

Toteutus ei ole onnistunut tähän päivään mennessä, kun kaupunki ei hyväksynyt rakennuspaikkaa 2006 alkaneeseen ja 2008 vahvistuneeseen asemakaavaan, eikä myöskään hyväksynyt toteutusaikatauluun (2007-2008) tähtäävän ym. poikkeamislupaan, eikä haettua suunnittelutarveratkaisua.

Mielestäni on kohtuutonta, että rinneyrittäjä ei ole voinut Jämsän matkailukaupungissa toteuttaa Keski-Himoksen laskettelualueen investointiaan suunnitelmiensa mukaisesti niin, että siellä olisi toteutunut suunniteltu liiketaloudellinen kokonaisuus.

Vastineen mukaan kaupunki kehittää aktiivisesti Himoksen aluetta yhteistyössä alueen maanomistajien sekä yrittäjien kanssa ja alueelle on valmisteilla Master Planin päivitys.

Toivon valtuutettuna ja laskettelijana, että kaupunki sijoittaisi ko. rinnepalvelujen tukirakennuksen kaupunkia aiempaa sitovammin Keski-Himoksen laskettelurinteiden oheen rinneyrittäjälle, eikä ”tasapuolisuutta” etsien kolmannelle osapuolelle, niin kuin YIT aiesopimuksessa olisi käynyt.

Tästä ei selvitä muuten kuin pyytämällä ulkopuolista apua. Sota on vajonnut vallihautoihin sekä puolin että toisin. Asemasota on ollut käynnissä jo vuosia.

Voittaja ei ole. On vain häviäjiä ja ne ovat jämsäläiset veronmaksajat.

Eettisten ohjeiden mukaan ja olemassa olevia dokumentteja hyödyntäen olen asiaa käsitellyt kirjoituksessani.

LIITTEET
1 Jämsän Seutu 27.10.2017 ”julkinen” vastine
2 Korkein hallinto-oikeus, päätös 8.4.2011
3 Master Planin ”Rakennukset ja rakentaminen” aikataulu- ja vastuunjakotaulukkoEi kommentteja: