keskiviikko 30. elokuuta 2017

Kuinka osayleiskaava on toteutunut?

Sattui silmieni eteen yhtä aikaa Himoksen osayleiskaava 2-4 osa 2 ja toteutuneet asemakaavat. Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Täytyi hieman googlettaa sanalla "osayleiskaava" ja Wikipedia kertoo seuraavaa:
- - -
Yleiskaava on kunnan koko maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Yleiskaava sijaitsee kaavoituksen tasoissa maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa yksityiskohtaisempien asemakaavojen laatimista. Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen käyttöä yleispiirteisesti määrittelemällä ja sovittamalla yhteen esimerkiksi asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palvelujen ja liikenneväylien sijainti.

Yleiskaavassa voidaan myös merkitä ennallaan säilyvät alueet ja ne alueet, joihin tulee joko pienempiä tai suurempia muutoksia. Koko kuntaa käsittelevää kaavaa kutsutaan yleiskaavaksi ja rajattua aluetta koskevaa kaavaa taas osayleiskaavaksi. Osayleiskaava voidaan tehdä vaikkapa ranta-alueille ja se voi olla tarkempi kuin yleiskaava muuten.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitustaAsemakaavaa laadittaessa siis tarkistetaan, minkälaisia ohjeita yleiskaavassa annetaan maankäytölle. Jos asemakaavaa ei ole, rakennetaan yleiskaavan mukaan. 


Yleiskaavan vahvistaa kunnanvaltuusto.
- - -

Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Kuvassa vasemmalla ylhäällä on osayleiskaava. Sen pitäisi ohjata asemakaavoitusta. Kolmessa muussa kuvassa on toteutuneita asemakaavoja vastaavalle alueelle.

No suurempaa tieteellisyyttä en käytä, mutta ehkä osayleiskaava ohjaa silmämääräisesti korkeintaan "puoliksi" asemakaavoitusta tässä kyseisessä tapauksessa.

Tärkeää on se, että Himos kehittyy eikä osayleiskaava liikaa ohjaa asemakaavoitusta.

Ei kommentteja: