perjantai 18. elokuuta 2017

Rasuan sopimus purettavissa 3 kuukaudessa

Ohessa Pekka Laaksosen asian ytimeen pureutuva kirjoitus, jonka sain sähköpostilla aiemmin. Kirjoituksessa on selkeästi tuotu esille, mitä sopimuksessa lukee ja miten se voidaan tarvittaessa purkaa. Kannattaa kiinnittää huomio viimeiseen kappaleeseen, joka on mielestäni se oleellisin.

- - - 
Rasuan sopimus purettavissa 3 kuukaudessa

Rasuan vuokrasopimus sisältää mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kaupungin kannalta sopimus on selkeä ja helposti irtisanottavissa. Ensinnäkin on selvästi esitetty, että sopimuskumppani

”Kotkanpesä” on laiminlyönyt sopimuksella sovittuja asioita ja velvoitteitaan. Näin ollen sopimuksen kohta ”Erimielisyyksien selvittäminen” tulee ottaa käyttöön. Tuo kohta kuuluu seuraavasti:” Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelumenettelyllä. Mikäli siten ei 3 kk:n kuluessa erimielisyyden toteamisesta päästä yksimielisyyteen, purkautuu sopimus”.

Eli sopimus purkautuu automaattisesti, kunhan vain neuvotellaan tuo 3 kuukautta. Tämä sopimuskohta toimii kuten YT-neuvottelut yritysmaailmassa. Niissähän neuvotellaan kolme kertaa ja sen jälkeen työnantaja päättää mitä tehdään.

Kohdassa ”Sopimuksen purkaminen” taas sanotaan: ” Mikäli toinen osapuoli ilman toisesta johtuvaa syytä laiminlyö tällä sopimuksella sovitut vastuunsa ja se johtaa sopimuksen purkautumiseen, on laiminlyönnin aiheuttanut osapuoli velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheutuneen kohtuullisen vahingon”. Eli ”Kotkanpesä on korvausvelvollinen eikä Kaupunki kuten on aiemmin väitetty.

Lisäksi sopimuksen mukaan:” Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista töistä”.

Eli vuokrasopimus on kaupungin kannalta todella vahva ja myös irtisanottavissa helposti.

Eri asia on kannattaako sopimus irtisanoa vai annetaanko vuokralaiselle vielä yksi mahdollisuus parantaa tapansa ja ryhtyä noudattamaan sopimuksen velvoitteita. Jos löytyy joku toinen vuokralainen, jolla on toimiva liikeidea ja hän on luotettava sopimuskumppani, niin nykyinen sopimus tulee irtisanoa välittömästi. Jos tällaisia liikeideoita tai halukkaita Rasuan vuokraajia löytyy voisi asianomainen olla esim. suoraan yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Pekka Laaksonen
Kaupunginvaltuutettu

Ei kommentteja: