tiistai 26. tammikuuta 2016

SWOT analyysi - Keski-Suomi - Pirkanmaa

Olen käyttänyt pohjana valtuustoseminaarin materiaalia ja sorvannut sitä jonkin verran. Mitään selkeää asetantaa tämä ei tuo ei puolin eikä toisin. Vielä on monta yötä aikaa tuumailla.


KESKI-SUOMI
Vahvuudet
Verkostot osittain, ei kaikilta osin, koska verkostoja on myös Pirkanmaalle
Tutut toimintatavat
Hieman lyhyempi etäisyys
Hyvä kakkonen ja Jämsän matemaattinen painoarvo
Poliittinen vaikuttaminen ennentään tutussa piirissä
Kyberturvallisuus ja Datapuisto

Heikkoudet
Vanhat kaunat painaa ja luottamuspula
Reuna-alue
Isot Sote-investoinnit noin 300 M€ ja Jämsän osuus iso
Jyväskyläkeskeisyys
Vaalipiirin pienuus
Iäkkäämpi väestö
Työttömyys

Mahdollisuudet
Pendelöinti
Juokslahti -kortti asuinalueena
Etätyöskentely
Olemassa olevien verkostojen viritteleminen
Nykyiset yhteistyökuviot
Liikenneväylät
Jyväskylä talousalue

Uhkat
Keskuskaupungin vetovoima on hyvä
Demokratian toimivuus itsehallintoalueella
Oikorata Päijänteen itäpuolella
Heikko huoltosuhde ja ikääntynyt väestö
Jyväskylä tarvitsee maksajaa
Maakunnan hiipuminen
Sosiaalipalveluiden etäisyys
-------------------------------------------------------------------------------------------
PIRKANMAA
Vahvuudet
Työllisyys ja huoltosuhde parempi
Yliopistosairaala lähempänä, omainen lähempänä
Tekninen korkeakoulun ja datapuisto yhdistelmä sekä Yliopisto
Lentokenttä, lähellä Helsinkiä
Lääkärikoulutus
Terveydenhuolto
Talousalue
Koulutus
IHA tahtotila
Kansainvälisyys
Vetovoimainen ja Imago, Suomen kakkonen
Investointien maksajia enemmän
Muuttovoitto maakunta ja väkiluku isompi
Sote ulkoistussopimus tuo potilaita Jämsään
Talous ja kokonaiskilpailukyky
Kasvava ja  kehittyvä
Vienti
Iso maakunta ja vahva talous
Tehokas vuorovaikutus

Heikkoudet 
Seitsemänneksi suurin 
Reuna-alue, syrjässä
Työttömyys
Välimatka Jämsästä Tampereelle
Jämsän ääni ei kuulu
Ei kokemusta
Jämsä on vieras tulija
Numeraalinen painoarvo maakunnassa 
Huonot kulkuyhteydet 
Yhteydet, verkostot tuntemattomammat 
Kylmä kohtelu Sote:ssa, kilpailu on kovaa 
Ei tarpeeksi tietoa

Mahdollisuudet
Uusi alku
Länkipohja-kortti, nukkumalähiö
Pendelöinti -> työmahdollisuudet 
Kustannukset
Uudet verkostot ja toimintamallit 
Tuo jotain uutta ja hyvää 
Etätyöskentelyn tuomat mahdollisuudet
Länkipohja Tampereen nukkumalähiö 
Useampi "tasavahva" kunta 
Monimuotoinen elinkeinorakenne
Terveydenhuollon monialaisuus 
Ääni kuuluu, kun osataan käyttää
Himoksen hyödyntäminen 
Vertaiskuntia on monta
Tutkimus ja kehitystoimintaa on enempi
Kuntien välinen yhteistyö päätöksenteossa

Uhkat
Demokratiavaje
Keskuskaupungin vetovoima/kilpailijat
Oikorata toiselle puolen Päijännettä
Itsehallintoalueen päätöksenteko
Toimiiko demokratia Itsehallintoalueella
Sosiaalipalveluiden etäisyys 
Ei tunneta verkostoja ja ne puuttuvat  
Sote ulkoistus vesittyy
Isot syö pienet
Jääminen syrjäkyläksi
Paikallinen sairaala häviää
Ymmäretäänkö matkailun päälle 
Itsehallintoalue vs. kuntayhtymä