sunnuntai 19. huhtikuuta 2015

KUNTALAISALOITE: Jämsän keskusta-alueen uudisrakentamisen edistäminen

KUNTALAISALOITE 14.4.2015

Jämsän keskusta-alueen uudisrakentamisen edistäminen

Jämsän keskusta-alueen rakennuskanta erityisesti Keskuskadun varrella on osaksi vanhentunutta ja katukuvaa huonontavaa. Olemme keskustelleet kiinteistönomistajien kanssa keinoista ja mahdollisuuksista edistää rakennuskannan uusiutumista. He suhtautuvat myönteisesti kaupungin kehittämiseen.

Uudistumisen esteenä nähdään nykyiset uudisrakentamisen markkinakelpoisuutta haittaavat kaavamääräykset. Ne sallivat yleensä vain kaksikerroksisten rakennusten rakentamisen ja edellyttävät liian suurta autopaikka määrää rakennuksiin. Määräykset tekevät uudisrakentamisesta kannattamatonta.

Jämsän keskustaan on nykyaikana kannattavaa ja markkinakelpoista rakentaa vain taloja, joissa on hissi. Ilman hissiä olevasta talosta asunnot eivät käy kaupaksi. Hissi on taas kannattavaa rakentaa vain vähintään neljäkerroksiseen rakennukseen.

Autohallipaikkojen rakentamiskustannukset ovat kohtuuttoman korkeat. Liian suuri paikkamäärävaatimus nostaa myös rakentamisen kustannuksia ja haittaa asuntojen markkinakelpoisuutta ja myyntiä.

Esitämme, että kaupunki käynnistää pikaisesti toimet ja neuvottelut kiinteistönomistajien kanssa keskusta-alueen kaavamääräysten tarkistamiseksi siten, että ne edistävät ja mahdollistavat rakennuskannan uusiutumista ja kaupunkikuvan paranemista.

JÄMSÄ UP – ryhmä
Seija El Sayed
Katja Minkkinen
Jyrki Kokko
Helena Spelman
Markku Vehkala
Olli Levaniemi
Hannu Weijo