tiistai 21. huhtikuuta 2015

Päätöksenteon hankaluudet

En ymmärrä, miksi virkamies tekee listan, johon on kerätty tiettyjä asioita. Listassa perustellaan, miksi yrittäjä on väärässä ja miksi kaupunki on oikeassa.

Onko tässä  mitään järkeä?

Mielestäni virkamiehen tulisi keskittyä siihen, miten asioissa päästään keskusteluyhteyteen ja sitä kautta voitaisiin saavuttaa sopuratkaisu.

Se on lisäksi arveluttavaa, miksi listaa esitellään luottamushenkilöille niin sanotusti ainoana totuutena. Kuten tiedämme totuudella on aina kaksi puolta. Ja molempien osapuolien tulee katsoa totuutta nöyrästi peilistä.

Julkisuusperiaate on keskeinen hallinnon asiakirjojen julkisuutta koskeva lähtökohta, joka on kirjattu perustuslain 12 §:n 2 momenttiin. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta ja muusta tallenteesta. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

No tämä ensin mainitun listanhan tulisi olla kaikkien saatavissa lain mukaisesti. Siinä ei pitäisi olla mitään salaista. Mutta minulta on kielletty näyttämästä listaa kenellekkään. Mielestäni on erittäin vaikea selvitellä asioiden molempien osapuolien näkemyksiä, jos ei saa avoimesti keskustella asioista asioina.

Miten se lista voi olla salainen perustuslain 12 § 2 momentin perusteella?

Kuten Seija El Sayed on maininnut mielipidekirjoituksessaan "pöytä on ollut katettuna servettejä myöten". Tämä tarkoittaa sitä, että uuden virkamiehen tulisi kattaa pöytä aivan itse. Usean eri henkilön suusta on kuulunut seuraavaa "vaaran ajat jatkuvat".

Voiko mikään muuttua, jos aina istutaan katettuun pöytään?

Tässä olen nyt muutaman vuoden yrittänyt saada puolueetonta tietoa päätöksen tekoa varten eri osapuolia kuunnellen ja keskustellen. Henkilökohtaiseti täytyy todeta, että yhteistyöni virkamiesten kanssa on ollut hyvin haasteellinen.

Tietyllä lailla luottamushenkilöt ovat melko täysin virkamiesten vietävissä. Myös minä itse kuulun siihen joukkoon, ja moni muu. Tietysti virkamiehet vetoavat usein sihen, että he tekevät töitä virkavelvollisuutta noudattaen eli he tekevät asiat ns. aina oikein.

Hiljennetäänkö virkavelvollisuuteen vedoten viimeisetkin epäilijät?

Äskeishistoriassa on ollut eräs toinen tapaus. Virkamiehet vastustivat kaikin keinoin asian toteuttamista, tulkintani mukaan "oma palli oli vaarassa". Jämsäläinen paatöksenteko päätti kuitenkin toisin kuin virkamiesesitys, mutta virkamiesten vastustus jatkui edelleen. Käytettiin jopa niin sanottua ranskalaista lakkoa. No tästähän voidaan olla montaa eri mieltä. Sitten asia saatiin lopulliseen päätökseen ja paikallislehden sivulla oltiin kättä kaulaa suut messingillä ja tietysti voittajina.

Käännettiinkö takki?

Täytyy muistuttaa vielä kaikkia lukijoita, virkamiehet valmistelelevat asioita lautakuntien ja kaupunginhallituksen kanssa ja kaupunginvaltuusto on ylin jämsäläisten asioista päättävä elin. Tämän lisäksi moni luottamushenkilö selvittelee asioita aivan omin päin.

Voiko valtuusto olla kuitenkin oikeassa, vaikka päätös ei ole virkamiesten esityksen mukainen?

Jos näitä kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä asioita perusteellisesti rupeaa miettimään niin "pälli leviää" - kaiken kaikkiaan "herkku homma", jos ei rupea asioita syvällisesti pohtimaan.

LISÄYS 22.4.2015 Pälli on pää. Savolainen sanasto ei tunne ainakaan sanaa pälli.