maanantai 13. huhtikuuta 2015

Jämsän seudun MasterPlan -tiivistelmäJÄMSÄN SEUDUN MASTER PLANIN TEHTÄVÄT
Kokonaissuunnitelman (Master Plan) tehtävänä on:
· konkretisoida alueen kehittämisen tavoitteet ja reunaehdot,
· sitouttaa toimijat yhteisen päämäärän toteuttamiseen
· toimia työvälineenä eri tahoilla, esim. ohjata kaavoitustyötä.

Kaksiosaisessa työohjelmassa määriteltiin matkailuklusteri ja laadittiin konseptit toiminnallisten alueiden kehittämiseksi. Toiminnallisia alueita ovat:
· Himoksen matkailukeskus
· Seudulla ja alueella sijaitsevat klusterin toiminnan kannalta tärkeät kohteet ja yritykset
· Yhteistyöverkostot

JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUN MASTERPLANIN VISIO

Jämsän seudulle on muodostunut kansainvälinen ja ympärivuotinen aitoja ja monipuolisia elämyksiä tarjoava suomalaisen näköinen vapaa-ajankeskus Himos, jonka läheisyydessä on Jämsän keskustan monipuoliset palvelut ja ympärillä maaseutumainen luonto- ja kulttuuriaktiviteetteja tarjoava alue. Jämsän seutu tarjoaa verkostoitumalla syntyneitä, kohdennettuja palveluja ja aktiviteetteja erityisesti matkaileville aikuisille ja perheille, mutta myös kesäasukkaille ja paikallisväestölle. Palvelut ovat laadukkaita, ympäristöystävällisiä, turvallisia ja esteettömyyden periaatteet huomioivia, tuoden tuloja, työllisyyttä ja hyvinvointia alueelle.

Vision saavuttamiseksi valittiin kaksi pääkeinoa:
1. Himokseen investoidaan vahvasti ja palveluja tuotteistetaan matkailijoiden tarpeisiin.
2. Vesistö- ja luontomatkailua kehitetään investointien ja tuotekehityksen avulla

MASTER PLANIN STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET
Matkailutulon kasvattaminen vuoteen 2015 mennessä
Matkailijamääriä kasvattamalla, viipymää ja sesonkia pidentämällä, hinnoittelulla ja käytössä olevia resursseja tehostamalla

Matkailijamäärien kasvattaminen

Päätalvisesongin ulkopuolella, kesällä ja kansainvälisesti

Himoksen markkina-aseman vahvistaminen

Kolmen suurimman hiihtokeskuksen joukossa pysyvästi

Alueen imagon ja brändin luominen

Heijastavat valittujen kohderyhmien ominaisuuksia ja sopivat luontevasti kuluttajan minäkuvaan.

Laadun parantaminen
Yhteisen laatujärjestelmän ja laatustandardien luomisen avulla koko alueen laadun parantaminen.

Yhteistyön parantaminen

Puolueettoman ja vahvan koordinoijan avulla yhteistyön parantaminen yritysten kesken ja yksityisen sekä julkisen sektorin välillä

Ympärivuotisuuden kasvattaminen

Olemassa olevaa kapasiteettia ja mahdollisuuksia paremmin hyödyntämällä ja tuotekehittämällä saadaan alueelle kysyntälähtöistä tarjontaa.

Kestävän matkailun periaatteiden toteuttaminen

Sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, ympäristölliset ja asiakastyytyväisyyden näkökulmat huomioiden.


KONKREETTISET KEINOT TAVOTTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 

YHTEISET JA MUUN ALUEEN KONSEPTIT

Kaavoitus- ja tonttipolitiikka
Himokselle ja koko seudulle luodaan tehokas, sujuva ja palveleva kaavoitus- ja tonttipolitiikka.

Työvoimaa

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen asunto –ja peruspalvelupolitiikalla sekä oppilaitosyhteistyöllä.

Laatuohjelma

Alueella aloitetaan systemaattinen ja yhteinen laadun kehittämisprosessi

Ympäristöohjelma

Laatujärjestelmän lisäksi luodaan kattava ympäristöohjelma.

Tutkimustoimintaa

Alueella alkanutta tutkimustyötä jatketaan.

Jatkuva koulutus
Yrittäjille ja muille matkailun ammattilaisille tarkoitettua tarvelähtöistä koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä elinkeinon kanssa

Matkailustrategia

Jämsän (seudun) matkailustrategia prosessinomainen tarkistaminen määräajoin.

Matkailutoimijoiden työnjako ja vastuut

Eri toimijoiden välinen työnjako selkeytetään ja vastuut määrätään esim. strategiassa koordinoinnin, markkinoinnin, myynnin, jakelun ja matkailuneuvonnan osalta

Markkinointiyhteistyö

Matkailumarkkinointi keskitetään yhteen brändiin, jonka ympärille markkinointi rakennetaan. Imagon luomisen lisäksi alueen yrittäjien yhteistyön tulee näkyä kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa. Alueella on tarvetta näkyvämpään ja keskitetympään markkinointiin, joka pitää sisällään koko markkinoinninkonseptin.

HIMOKSEN MATKAILUKESKUKSEN KONSEPTIT
Majoituskapasiteetin ja sen tason nostaminen
· Nykyisten majoitustilojen kunnosta ja siisteydestä huolehtiminen.
· Hotelliyksikkö, jossa 150 huonetta, 320 vuodepaikkaa.
· Huoneistohotelli, jossa 50 huonetta, 200 vuodepaikkaa
· Mökit/loma-asunnot ja asuntoajoneuvoalue, 2000 uutta mökkivuodepaikkaa vuoteen 2015.

Ravintolapalveluiden riittävyyden ja tason varmistaminen 
· Rinneravintolan tuotekonseptin muuttamista ruokailun nopeuttamiseksi.
· Hotellin ruoka- ja iltaravintola, ruokaravintolaan 250 ja iltaravintolaan 500 asiakaspaikkaa.
· Rinneravintola, 400 sisäasiakaspaikkaa ja 400 terassipaikkaa
· Kahvilaravintola sataman yhteyteen, 100 asiakaspaikkaa.
· Golf-klubin ravintola, 50 sisäasiakaspaikkaa ja 50 ulkoterassipaikkaa,
· Nettikahvila/pikaruokapaikka, 50 asiakaspaikkaa
· Tilausravintola, 1000 asiakaspaikkaa.
· Näköalakahvila, 50 asiakaspaikka

Monitoimihalli

Toimii kokoustilana, liikuntahallina ja tapahtumien pitopaikkana, istumapaikkoja 1000 hengelle

Hyvinvointikylpylä

Pitkällä tähtäimellä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen kylpylä. Nopeammalla aikavälillä ”saunakylä” Patalahden rantaan.

Tapahtuma-areena

Isoja ulkotilaisuuksia varten.

Näkötorni

Huipun korkeimmalle kohdalle, houkuttelee myös ohikulkijoita pysähtymään alueella.

Golf-kenttä

· Nykyistä 9-reikäistä golf-kenttää kohennetaan ja se toimii harjoituskenttänä sekä vaihtoehtona lyhyemmän kierroksen pelaajalle
· Uusi 18-reikäinen golf-kenttä.

Pistäytymissatama - Pienvenelaituri


Keski-Himos projekti

· Rinne-, hissi-, ravintolainvestointeja

Reitistöt; ladut, polut, moottorikelkka

· Reitistöjä kävelijöille, pyöräilijöille, rullailijoille ja murtomaahiihtäjille.
· Maastohiihtokeskussuunnitelma päivitetään ja toteutetaan päivityksen mukaisesti.
· Nykyistä kelkkareittiä parannetaan
· Moottorikelkkareitistö yhteistyössä laajemman keskisuomalaisen hankkeen kanssa.

Tuotekehitys

· Tuotekokonaisuuksia ovat mm. kokous-, tyky-, hyvinvointi- ja luontopaketit.
· Multiaktiviteetteja rakennetaan Himoksen yhteyteen viikko- ja päiväohjelman muodossa.
· Patalahdesta muodostetaan toiminnallinen vesiaktiviteettien keskus.
· Olemassa olevia tapahtumia monipuolistetaan siten, että saadaan viipymä pidentymään.
· Aktiviteetteja tulee olla tarjolla ympärivuoden

Tukitoiminnot

Taksitolppa, linja-autopysäkki, hiljentymispaikka, kyläpoliisi- ja vartiointipalvelut, ensiapupalvelut/lääkäri, apteekki pankkiautomaatti, ”kauppakeskus”.

Lapsille ja lapsenmielisille

Leikki- ja pelipaikkoja sekä talvi- että kesäkäyttöön, luistelurata, pulkkamäkiä, leikkipuistoja ja sisäleikkipaikka, vesipuisto kunnostetaan ja laajennetaan ja uusi puuhamaa

MUUN ALUEEN KONSEPTIT

Jämsän seutua, Himoksen ulkopuolista aluetta, tarkastellaan matkailukeskusten hierarkkisuusperiaatteen valossa .

Koko alue voi hyvin, jos Himokseen panostetaan, sillä sitä kautta koko alueen vetovoimatekijät muuttuvat ja monipuolistuvat.

Ensisijaisia tehtäviä ovat:
· Tuotteiden hionta ja verkostomaisten uusien tuotteiden luonti
· Hankkeiden loppuunsaattaminen ja jalkauttaminen yrityskenttään
· Yhteisten markkinointi- ja jakelukanavien käyttöönotto
· Jakeluteiden suunnittelu ja toteuttaminen
· Reitistöjen parempi hyötykäyttö ja mahdollisen uuden infrastruktuurin rakentaminen

Kehittämisalueina seuraavat kohteet

· Isojärven kansallispuisto
· Vesistö- ja luontoreitit sekä tuotekehitys
· Autonähtävyysreitit
· Jämsän keskustan satamapalvelut
· Tapahtumat
· Paikallisen kulttuurin hyväksikäyttö tuotekehityksessä
· Ryhmä- ja kokousmatkojen kehittäminen

ASIAKKAAT
Himoksen pääasialliset asiakasryhmät:
· Lähialueen päiväkävijät talvella sekä kesällä
· Keskisuomalaiset opiskelijat
· Pääkaupunkiseutulaiset perhematkailijat
· Yritysryhmät
· Tyky-ryhmät
· Tapahtumamatkailijat
· Karavaanarit, vakiopaikalla
· Kesäperhematkailijat
· Eurooppalaiset aktiviteettilomailijat
· Balttialaiset lomailijat

Jämsän seudulla edellisten lisäksi

· Ryhmämatkailijat
· Kiertomatkailijat
· Maaseutumatkailijat
· Pääkaupunkiseutulaiset luontomatkailijat

INVESTOINNIT

Taulukkoon on koottu tärkeimmät vuoteen 2015 mennessä toteutettavat Himoksen rakennusinvestoinnit. Lisäksi investointeja tarvitaan mökkien/loma-asuntojen rakentamiseen sekä muuhun tukevaan infrastruktuuriin.

Himoksen kehittämishankkeiden rakentamisen kustannusarvio on noin 55 milj. euroa. Rakentamisinvestointien kokonaistyöllisyysvaikutus on 1380 henkilötyövuotta.

Rakennusinvestointien lisäksi toteutetaan tuotekehitysinvestointeja seuraavasti:
· Tapahtumatuotekehitysprojekti, 15 000 €
· Jämsän seudun yhteisöllinen matkailun kehittäminen, 390 000 €
· Reitistöjen kehittäminen, 200 000 €
· Matkailustrategian päivitys, 5 000 €
· Laatuohjelma, esim. DQN, 300 000 €
· Yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja jatkaminen
· Yhteensä € 910 000

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MasterPlan Himoksen maankäyttösuunnitelma on vapaamuotoinen visio toimintojensijoittumisesta alueelle. Himoksen alueella ei nykyisellään ole selkeää keskustaa eikä sen toiminnallinen rakenne hahmotu. Maankäyttösuunnitelma kuvaa ratkaisua, joka parhaiten palvelisi alueen kehittymistä matkailun kannalta.

Suunnitelman keskeinen osa on Patajoentien uusi rinnakkaisväylä. Katu rakennetaan linjalle, joka tarjoaa näkymät sekä rinteille että Patalahdelle. Väylän ja rinnealueiden väliin syntyy Himoksen ydin. Ytimen rinteiden puoleiselle sivustalla on kävelyraitti, jonka varrelle keskittyvät rinteiden käyttäjien palvelut. Suurimmat rakennusmassat rajaavat rinnetoimintojen tulevaan keskipisteeseen keskusaukion.

Näyttävyyttä valtatielle päin luodaan sijoittamalla kevyiden mutta erikoisten rantarakennusten nauha Patajoentien ja Patalahden väliselle kapealle rantakaistaleelle. Avoimet golf-viheriöt ovat tärkeitä näkymien ja maisemien luonnissa.

Erityistä huomiota on kiinnitetty valtatien suunnasta saapuvan matkailijan ohjautumiseen Himoksen ydinkeskustaan. Golf-kentän ja lisärakentamisen sijoittelulla ennakoidaan yhdyskuntarakenteen kehittymistä Jämsän keskustan suuntaan.

Vision toteuttamisessa ensiarvoisen tärkeää on saavuttaa yhteinen näkemys alueen kehittämisen merkityksestä myös viranomaisten kanssa.

Rakennukset ja rakentaminen