maanantai 11. maaliskuuta 2024

Lapsiperheiltä saadaan kunnallisveroja

Mistä kunnallisveroja? Ainakin lapsiperheiltä niitä saa hyvin.

Kuvaajissa on 

  • Vaaka-akselilla on lapsiperheiden osuus talouksista (%).
  • Pystyakselilla on maksetut kunnallisverot (€/talous). 

Korrelaatio on vahva. 

Mitä suurempi on lapsiperheiden osuus, sitä enemmän maksetaan kunnallisveroa per talous. 

Kuvassa 1 on koko Suomen aineisto ja kuvassa 2 Jämsä.


Lähteet:
- Verohallinnon tilastotietokanta
- Tilastokeskuksen Paavo postinumerotietokanta

Kuva 1: Koko Suomi
Kuva 2: Jämsä


Todistettavasti lapsiperheitä on jäänyt muuttamatta Jämsään, kun kyläkoulupolitiikka on tällaista, kun se on ollut jo vuosien ajan. Aina on kyläkoulut olleet lakkautusuhan alla. Ei kukaan silloin ainakaan kylille muuta, jos koulumatkaan käytetty aika on muodostuu kohtuuttomaksi. Täten Jämsä jää ilman toivottuja asukkaita.

Edelleen 2024 on tietyn tahon johtavana ajatuksena se, että yksi kyläkoulu on saatava lopetettua. Tämä taho on pienehkö joukko. Onneksi valtuuston tahtotila on ollut toinen.

  • Miksi Jämsän kyläkoulupolitiikka on tietyn tahon osalta tällaista?
  • Kysyn vain miksi, koska tällä karkoitetaan paikkakunnalle mahdollisesti muuttavia lapsiperheitä, jotka toisivat kaivattuja veroeuroja? 
  • Kysyn vielä lopuksi, että miksi?

Ei kommentteja: