lauantai 30. joulukuuta 2023

On rotusyrjintää, jos hidas hämäläinen eikä kiero savolainen saa työpaikkaa

Suomalaiset heimot ovat muinaisia etnisiä ryhmiä, joista ajan saatossa muodostuivat suomalaiset. Suomen heimot ovat nykyisin muuttoliikkeen vaikutuksesta suureksi osaksi sekoittuneita.

Suomen historiallisia maakuntia vastaavina kansanomaisina nimityksinä ja joskus myös heimoina hahmottuvia kulttuurialueita on kansatieteilijä Kustaa Vilkunan mukaan ollut Suomessa kuusi: 
  1. Varsinais-Suomi, 
  2. Häme, 
  3. Kainuu, 
  4. Karjala, 
  5. Savo ja 
  6. Lappi.
Näitä nimityksiä vastaavia, Suomen historiallisiin maakuntiin liittyviä heimoja olisivat näin olleet varsinaissuomalaiset, hämäläiset, karjalaiset, savolaiset, pohjalaiset ja lappalaiset.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen mukaan rotusyrjintä tarkoittaa:

"kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla."

Yleissopimus tuomitsee rotusyrjinnän ja sitouttaa sopimusvaltiot ryhtymään rotusyrjinnän poistamiseen kaikin asianmukaisin keinoin ja viipymättä, esimerkiksi määräämällä rotusyrjinnän ja siihen kiihottamisen rangaistavaksi.

Joten esimerkiksi hitaaksi hämäläiseksi toteaminen ei saa työnhaussa vaikuttaa työpaikan saantiin, muuten se on rotusortoa. Samoin jos kiero savolainen ei saa töitä savolaisuuden perusteella on myös rotusyrjintää samaisen YK:n määritelmän mukaan.

Varmaan tässä nykymaailmassa joku keksii, ettei noita suomalaisia etnisiä heimoja saa enää käyttää, koska niillä on erilaisia mielleyhtymiä, varsinkin negatiivisia.

Minunkin tulee käyttää kiertoilmaisua alkuperäisafrikkalaisen näköisistä ihmisistä. Olen sen jo olosuhteiden pakosta oppinut, vaikka koulussa on toisin opetettu. 

Jäytää päässä....

Ei kommentteja: