maanantai 6. marraskuuta 2023

Verojen käyttö

Tärkeä kysymys on, mihin veroja käytetään. Suomessa niillä rahoitetaan muun muassa päiväkoteja, kouluja ja yliopistoja. Nämä menot ovat kasvupoliittisesti hyödyllisiä. Samalla ne keventävät perheiden lapsista aiheutuvaa maksutaakkaa.

Moni ulkomailla asunut on todennut, että käytännössä pakolliset perhemenot ovat muualla usein verrattomasti suuremmat kuin meillä. Muita verorahoituksen kohteita ovat kasvavat terveydenhuolto- ja vanhustenhoivamenot. Veroille saadaan meillä pääosin hyvää vastinetta.

HALLITUS esittää suuria julkisten menojen leikkauksia. Samalla valtiovarainministeriö arvioi veroasteen eri syistä alenevan vuodesta 2022 vuoteen 2027 kolme prosenttiyksikköä, mikä vähentäisi verokertymää noin yhdeksän miljardia euroa. Siksi budjettialijäämä pysyy vaalilupausten vastaisesti suurena.

Veroasteen alenemista vähentävä, valikoiva verotuksen kiristäminen on tässä valossa paikallaan. Se mahdollistaisi kaikkia - myös suurituloisia - rasittavan kipupaketin, ja se olisi yhteiskunnallisesti reilumpi ratkaisu kuin koko sopeutustaakan kaataminen vähävaraisten harteille.

- Sixten Korkman - 

Ei kommentteja: