perjantai 17. marraskuuta 2023

Naapurissa vihreämpää

Vanhan sanonnan mukaan naapurissa on ruoho aina vihreämpää. Talouden tasapainotuksessa on olemassa kaksi tapaa tehdä se, oikea ja oikea. Molemmat voivat olla aivan erilaisia.

Vilkaistaanpa siis hieman sinne naapurin puolelle. Laukaassakin talous on huonona ja sielläkin on tarve säästää. On tehty muun muassa kouluverkkoselvitys. Erilainen (vihreämpi?) kuin Jämsässä, koska se on ollut ns. kaiken kattava. Selkeänä johtavana lankana on ollut viestintä, sen selkeys ja avoimuus sekä kattavuus.

Me olemme Jämsässä ottaneet oman linjamme. Voisihan sen Laukaan malliin avoimesti ja rauhassakin tehdä, mutta miksi?

Laukaan kunnan tiedottaminen kattaa muun muassa laaja-alaisen taustamateriaalin, eli paljon enemmän kuin laskennalliset toimintamenojen vähenemät yksinkertaisina lukuina. Laukaalaiset saavat kunnalta tietoa suunnitelmista ja tulevaisuudestansa, kun me Jämsässä olemme yhden ainoan lehden välittämän sirpaleisen informaation varassa. Voisihan sitä suoraan ja kattavastikin tiedottaa, mutta miksi?

Ja mikä kerrassaan ihmeellistä, Laukaassa on tiedottaminen toteutettu myös etupainotteisesti. Tietoa annetaan alusta alkaen, eli kerrotaan etukäteen, mitä on ajateltu tehtävän, mitä suunnitellaan tai mitä on valmistelussa. Jopa vaihtoehtoja punnitaan julkisesti. Ja mikä tärkeintä: ensin tulevat selvittäminen, suunnittelu ja osallistaminen, vasta sitten päätökset.

Me Jämsässä emme ole tottuneet moiseen. Miksi matkia Laukaata, kun sen voi näinkin toteuttaa?

Onneksi kaikissa Suomen kunnissa tulee noudattaa kuntalakia ”tarkasti”, kuten perustuslaki määrää. Kuntalain 110. pykälä sanoo, että talous on saatettava tasapainoon tietyn ajan kuluessa, ja tätä puolta onkin esimerkiksi kaupunginjohtaja kovasti korostanut. Mutta myös kaikkia muita Kuntalain pykäliä pitää noudattaa aivan yhtä tarkasti, esimerkiksi pykäliä 22 ja 29, joista ote kuuluu näin:

Kuntalaki 22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: ”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä…”

Kuntalaki 29 § Viestintä:” Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa…”

Jämsässä on paljon hyvää, eikä kaikki toivo ole mennyt, vaikka kaupungin taannoisen talousinfon avaussanat suunnilleen sellaisen ajatuksen mieleen nostivatkin. Mutta ei siitä hyvästä ja potentiaalisesta mitään irti saada pelkkänä virkamiestyönä, saati päätöksiä jyräämällä. Nyt olisi toimittava yhdessä. Ihan kaikkien, siis virkakunnan, luottamushenkilöiden ja ennen kaikkea kuntalaisten.

Yhteistyö alkaa avoimesta ja proaktiivisesta viestimisestä ja keskustelusta. Tai vaikkapa vain sillä, että käy Laukaan kunnan web-sivuilla ihmettelemässä heidän toimintatapaansa.

Ei kommentteja: