lauantai 18. marraskuuta 2023

Luen lakia itselleni

Perusopetuslaki (PoL) sisältää ihan erillisen pykälän, joka kuuluu näin:

"3 a § (11.3.2022/163) Lapsen edun ensisijaisuus; Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu."

Tätä on mm. AVI:n sotaratsu Kari Lehtola monesti siteerannut näissä koulujen lakkauttajaisissa puhuessaan.

Eli lapsen etu on ensisijainen asia perusopetuksen
  • suunnittelussa,
  • järjestämisessä ja
  • päättämisessä.
6 § soveltamispykälä myös toteaa: "6 §:ää sovelletaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnassa." Siispä juridisen tarkasti ottaen voidaan vain tuota 6. pykälää katsoa kunnan tehtävien näkökulmasta.

Pykälä onneksi alkaa seuraavasti: "Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin."

Eli tämän perusteella voidaan sanoa, että kun on kyse perusopetuksesta, on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ensisijaisesti kunnan vastuulla, ei hyvinvointialueen.

Ei kommentteja: