maanantai 27. marraskuuta 2023

Kyläkoulun lopettamisella on laajat vaikutukset

Aloin pohtimaan, mitä vaikutuksia kyläkoulun lopettamisella on.

  • Koulun lopettaminen ei tarkoita vain koulun lopettamista.
  • Koulun lopettaminen lopettaa koko koulurakennuksen käytön kaikkine toimintoineen, mitä rakennuksessa on ollut.
  • Koulurakennuksen käytön lopettaminen lopettaa monet toiminnot ja jos kylällä ei ole korvaavia tiloja, niin nekin toiminnot poistuvat. 
  • Koulun  lopettaminen näivettää kyläyhteisöä ja siellä olevaa yritystoimintaa. Pidemmällä juoksulla se heikentää olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä. Investoinnit mahdollisesti karkaavat toisaalle.
  • Koulun puuttuminen kylältä ei tuo ainakaan uusia lapsiperheitä muualta kunnan ulkopuolelta, kun koulumatkat ovat pitkiä.
  • Tällä kyläkoulun lopettamisella on isossa kuvassa vaikutusta koko kunnan talouteen ja toimintaan eli ihan pienestä asiasta ei ole kyse. 
Tästä kaikesta on kyse näin nopeasti ajatellen. 

Kuntalaissa on määritelty, että kunnan talous on oltava tasapainossa. Toisaalta laki myös määrittelee, että ensisijaisesti on huomioitava lapsen etu.

Kuntalaki 115 § (410/2015)"Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi."

Perusopetuslaki 3 a § (11.3.2022/163) "Lapsen edun ensisijaisuus; Perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu."

Nyt sitten on kaksi lakia vastakkain.

Mieti sitä.

Ei kommentteja: