perjantai 1. syyskuuta 2023

Rasismi

Suomen hallituksen määritelmä:

Rasismi perustuu yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoisiksi esimerkiksi
  • etnisen alkuperän,
  • ihonvärin,
  • kansalaisuuden,
  • kulttuurin,
  • äidinkielen tai
  • uskonnon
perusteella.

Rasismia voi ilmetä yhteiskunnassa
  • syrjivinä normeina tai
  • käytäntöinä
esimerkiksi työelämässä.

Rasismi voi näyttäytyä yksilöiden ja ryhmien välillä syrjivänä käytöksenä. Yksilöiden ja ryhmien väliset ennakkoluulot ja vierauden pelko voivat toimia kasvualustana rasismille.

Rasismi luo eriarvoisuutta ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa.

Ei kommentteja: