torstai 31. elokuuta 2023

Hyvät kokousmenettelyt

Avoimuus - kokouksissa on helppo tuoda esiin oma mielipide ja jokainen voi luottaa, että hänen näkemyksiään kuunnellaan, kunnioitetaan ja otetaan huomioon luottamukselliset keskustelut pidetään omana tietona. Muuten pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ulospäin.

Oikeudenmukaisuus ja toisen kunnioittaminen - suvaitaan erilaisia näkemyksiä

Rehellisyys - tuodaan kokouksessa esiin oma mielipide pidetään kiinni yleisesti sovituista neuvottelutuloksista ja periaatteista uskalletaan tunnustaa virheet ja korjata ne

Vastuullisuus - jokainen ottaa vastuun, että asiat menevät eteenpäin jokainen ottaa vastuun, että käyttämällään puheenvuorolla on "lisäarvo"

Työnjako - Ymmärrys työnjaosta eri osallistujaroolien kesken

Ei kommentteja: