sunnuntai 28. maaliskuuta 2021

Olenko kriittinen ajattelija?

Kriittinen ajattelu on ajattelutapa, jolla pyritään
- loogiseen johdonmukaisuuteen,
- totuudenmukaisuuteen ja
- puolueettomuuteen.

Termi ”kriittinen ajattelu"
ei tarkoita kritisoivaa ja arvostelevaa suhtautumista asioihin,
vaan tarkoittaa arvioivaa, johdonmukaista ja puolueetonta pohdintaa.

Se on ajattelutapa, jota henkilö pyrkii noudattamaan ja edelleen kehittämään itsessään:

Kriittinen ajattelu on
kaikkia aiheita, sisältöjä ja kysymyksiä
koskeva lähestymistapa, jossa analysoidaan ja arvioidaan
omaa ajattelua huolellisesti ja pyritään kehittämään ja parantamaan sitä.

Kriittinen ajattelu
motivoi, tarkkailee, ohjaa ja korjaa itse itseään.

Kriittinen ajattelu vaatii 
valmiutta ja halukkuutta korkeiden laatuvaatimusten tietoiseen soveltamiseen ja noudattamiseen.

Kriittinen ajattelu edellyttää myös hyvää viestin
- vastaanotto- ja lähetyskykyä,
- ongelmanratkaisutaitoa sekä
- päättäväistä ja pitkäjänteistä pyrkimystä päästä eroon kaikille luontaisesta itse- ja ryhmäkeskeisyydestä.

Kriittisen ajattelun kolme tunnusmerkkiä ovat:
1 Tosiasioille perustuva, oikeisiin johtopäätöksiin johtava päättely;
2 Kirjoittajan tai puhujan puolueelliseen ennakkoasenteen tunnistaminen;
3 Oma älyllinen rehellisyys.

Nämä elementit ovat välttämättömiä, jotta pystymme arvioimaan kohtaamiamme 
- asioita, 
- uutisia, 
- ideologioita ja 
- väitteitä.

Tätä kaikkea on kriittinen ajattelu.

Ei kommentteja: