sunnuntai 21. maaliskuuta 2021

Harrastuksena esityslistojen lukeminen

Harrastuksenani on esityslistojen lukeminen. Toisinaan esityslistat ovat selkeitä ja toisinaan vaikeasti ymmärrettäviä. Otetaanpa nyt yksi esimerkki vaikeasti ymmärrettävistä asioista.

Tekninen lautakunta 25.03.2021 Himoksen lumivarmalatu ja siirtymälatu, suunnitelman hyväksyminen

Esityslistalla on mainittu 4 muistutusta, joista kolme (3) koskee jätemineraalivillan käyttöä latupohjarakenteessa.

Poimin oleelliset lauseet muistutuksista A, B ja C.

MUISTUTUS A

"Eli ehdotan, että Ve2 ratkaisua (mineraalivillaa) ei käytettäisi päällysrakenteen jakavan kerroksen materiaalina. Esitän ainoaksi vaihtoehdoksi Ve 1 eli Sr 0/80 mm jakavaksi rakenteeksi."

MUISTUTUS B

"Vaihtoehdosta 'Ve2' tulee luopua, jos mineraalivillamurskeen alkuperästä ei ole tietoa. Jos kysymyksessä on sama lasivillamurske, jota käytettiin koeluonteisessa latupohjassa niin kysymyksessä on purkujäte, joka purkukohteesta riippuen voi sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja."

MUISTUSTUS C

"Latu tulee toteuttaa päällysrakenteen jakavan kerroksen vaihtoehdon 'Ve1' mukaisesti. Vaihtoehdosta 'Ve2' tulee luopua. Mineraalivilla murskeen käytöstä laturakenteessa ei ole tarpeeksi tutkimustietoa. Kyseessä on jäte, jonka läjittäminen ympäristöön vaatii ympäristöluvan."

ESITTELIJÄN TEKSTI

"Koetoiminnan tuloksia ei ole täällä hetkellä riittävästi käytettävissä, joten latu rakennetaan luonnonmateriaaleja käyttäen."

PÄÄTÖSEHDOTUS

"Tekninen lautakunta hylkää jätetyt muistutukset esittelytekstin mukaisin perustein."

Väännetään nyt hieman ja tehdään rautalankamalli.

Latupohjarakenteen vaihtoehdot Ve1 ja Ve2 ovat seuraavat:
- Ve1 on rakenne toteutettuna luonnonmateriaalein
- Ve2 on rakenne jätemineraalivillalla.

Muistutuksissa A, B ja C on ehdotettu
- toteutetaan vaihtoehdon latupohjarakenne Ve1 mukaisesti
- Ve2 vaihtoehdosta luovutaan

Päätösehdotus on suomennettuna
- toteutetaan latupohjarakenne vaihtoehdolla Ve1,
- mutta hylätään muistutuksissa A, B ja C vaadittu toteuttamistapa Ve1

Mielestäni päätösehdotus pitäisi olla seuraavanlainen
- latupohjarakenne toteutetaan muistutuksien A, B ja C mukaisesti rakenteella Ve1

Kyllä insinöörin logiikka on nyt koetuksella.

No miksi tästä kirjoitin, niin se johtuu siitä, että muistutus A on minun tekemä.

Ei kommentteja: