tiistai 19. maaliskuuta 2019

Hulevesitaksat - Vastauksia

Alla ihmetytelyni ja saamani vastaukset.

Miksi golfkenttä on luokiteltu rakentamattomaksi?
- Kiinteistöllä ei ole rakennus- ja huoneistorekisteriin merkittyä, rakennuslupaa edellyttänyttä rakentamista.

Ja miksi laskettelurinne on luokiteltu "Teollisuus, maatalous jne"? 
- Syntyvien hulevesien laadun takia, hulevedet sisältävät esim. runsaasti humusta (dokumenttien mukaan 2013 ei pidä paikkaansa).

Ja mitä eroa niillä oikeasti huleveden kannalta oikeasti on?
-
Ja maksetaanko hulevesimaksua kiinteistöjen lukumäärän mukaisesti esitetyn laskentaperiaatteen mukaisesti?  Eli kaksi 6 ha kiinteistöä "Teollisuus, maatalous jne" maksaa enemmän hulevesimaksua kuin 30 ha?
- Taksa on kiinteistökohtainen

Mikä on se taho joka käsittelee muutoshakemuksia eli armahtaa ja kohtuullistaa maksun?
- Tekninen lautakunta, mikäli periaatteet kohtuullistamiselle luodaan, tällä hetkellä kohtuullistamista ei ole.

Toimiiko tämä hulevesimaksun kohtuullistaminen ns. "pärstä" -kertoimen mukaan?
- Ei, taksassa pitää olla määritellyt periaatteet.

Ja sitten omat päätelmät...

Eli SUMMA SUMMARUM

- Hulvesimaksua peritään asemakaava-alueella ja sen "vaikutusalueella" tuli sitä hulevettä avo-ojiin ja hulevesiverkostoon tai ei tule

- Kiinteistöllä eli tontilla pitää olla rakennuluvan mukainen rakennus ja silloin siitä peritään hulevesimaksua

- Hulevesimaksu on kiinteistökohtainen

- Jos ison kaupan asfaltoitu parkkipaikka on oma erillinen kiinteistö, niin ei sillä ole maksua, jos siinä ei ole rakennusta, kaupan tontilla on hulevesimaksu

- 25 ha omistaja maksaa 1/5 osan hulevesimaksusta verrattuna 5 x 5 ha omistajaan, reunaehtona on että kiinteistöllä on rakennusluvan mukainen rakennus

LISÄKSI

- Vuoden 2013 dokumenttien mukaan golfkentältä tulee enemmän humuspäästöjä kuin rinnealueilta
- Tiedottaminen hulevesitaksan kiinteistöille on vielä tekemättä

Kyllähän tämä homma on hieman sekava ja kesken, mutta demokraattisesti eteenpäin ;)

Ei kommentteja: