maanantai 9. lokakuuta 2023

Positiivinen lähestymistapa

Positiivinen lähestymistapa tarkoittaa, että pyrimme tietoisesti kannustamaan henkilöä hyödyntämään vahvuuksiaan. Jokainen ihminen on hyvä jossakin, useimmiten monessa asiassa. Jokaisella ihmisellä on myönteisiä luonteenpiirteitä ja hänellä on elämässään tilanteita, joissa hän onnistuu ja joissa hän on erityisen hyvä. Vahvuuksien tietoinen tarkastelu ja nimeäminen kasvattaa itseluottamusta ja mahdollistaa tilanteita, joissa itseluottamus voi kasvaa.

Postiivisen lähestymistavan omaksuminen on mahdollista, mikäli ympäristön – eli meidän kaikkien – arvot ja asenteet ovat aidosti ihmistä kunnioittavia. 

Kun kohtaamme toisen ihmisen positiivisesti ja arvostavasti, meille on merkityksellistä hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuminen ja se, että hänen elämänsä on mahdollisimman hyvää. 

Arvostavaan kohtaamiseen liittyy aina ymmärrys siitä, että hyvän elämän määritelmän voi tehdä ainoastaan ihminen itse. Edes ansioitunut oman alansa asiantuntija ei voi määritellä toisen ihmisen elämän tavoitteita tai tapaa elää elämää oikein. 

Ei kommentteja: