keskiviikko 4. lokakuuta 2023

Jämsän kaupungin henkilöstökustannukset

Lähestytään Jämsän kaupungin henkilöstömäärää ja -kustannuksia ihan matemaattisesta näkökulmasta numeroita analysoiden. Tarkastelussa on henkilötyövuodet kustannuksineen ilman sosiaali- ja terveystoimea, joka siirtyi hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Henkilötyövuosien lisäys 2019-2022
Henkilötyövuodet (htv) oli 2019 lopussa yhteensä 717,57 htv ja vuoden 2022 lopussa se oli 744,28 htv. Siis henkilötyövuosissa on neljän vuoden aikana lisäystä 26,71 htv.

Keskimääräinen henkilökustannus
Henkilöstökulut oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä 46.912.000 €. Tänä kyseisenä vuonna oli henkilötyövuosien määrä 907 htv. Tästä saadaan yhden henkilön keskimääräiseksi kustannukseksi 51.722 €/htv. Eli 26,71 henkilötyövuoden kasvu tarkoittaa 1.380.982 € lisäystä henkilöstökuluissa.

Asukasluvun laskun vaikutus 2019-2022
Asukasluku on 2019 vuodesta vuoteen 2022 laskenut (20177>19351) 826 hengellä. Tämä on 4,1 %. Maalaisjärjellä ajateltuna kaupungin henkilöstö tulisi laskea asukasluvun suhteessa. Eli tästä saadaan, että kaupungin henkilöstömäärän olisi pitänyt laskea tänä aikana 29,38 htv. Tämä on euroina 1.519.373 €.

Yhteensä 2019-2022
Lopuksi lasketaan yhteen tämä neljän (4) vuoden aikana tapahtunut henkilöstömäärän lisäys ja asukasluvun laskun merkitys. Euroissa tämä tarkoittaa henkilöstökustannuksina 2.900.355 €.

Siis tässä tämä näin matemaattisesti ajateltuna ottamatta sen enempää asiaan kantaa tässä vaiheessa.

Ei kommentteja: