keskiviikko 11. lokakuuta 2023

Vanha Mylly - historia

Ohessa Vanhan Myllyn tarina Jämsänkoskelta. Mylly sijaitsee Rekolankosken vieressä sen itäpuolella. Viime vuosina paikka on toiminut ravintolana.

Karttalinkki Vanha Mylly

Tarina opastaulusta ravintolan edustalta:

VANHA MYLLY

Jämsänjoen koskiin rakennettiin 1500-luvulta lähtien useita myllyjä. Aktiebolaget Jämsänkoski, Yhtyneiden Paperitehtaiden edeltäjä, teki 1800-1900 -lukujen vaihteessa merkittäviä maakauppoja ostaen samalla koskioikeudet isänniltä. Vastineeksi menetetyistä koskipaikoista tehdas lupasi viljelijöille ikuisen Jauhatusoikeuden yhtiön rakentamassa yhteismyllyssä. Rekolankoskeen yhteismyllyksi tarkoitettu rakennus on valmistunut vuonna 1900, ilmeisesti arkkitehti Bernhard Blomin suunnittelemana.

Mylly edustaa rakentamisajankohtansa teollisuusrakentamiselle ominaista punatiiliarkkitehtuuria, jossa on nähtävissä uusgotiikan muotokieltä. Ravintolan terassi Rekolankosken puolella on tehty vanhan puuhiomon perustuksien päälle; hiomorakennus purettiin jo vuonna 1928. Rekolankosken vanha mylly jäi pois käytöstä 1950-luvulla ja Yhtyneet paperitehtaat kunnosti myllyrakennuksen 1960-luvulla muistomerkiksi 1800-1900 -lukujen taitteen tehdastoiminnasta ja arkkitehtuurista. Myllyn edustalle on talletettu paperitehtaiden viimeinen oma höyryveturi.

Ravintola- ja kahvilatoimintaa on Vanhassa Myllyssä ollut jo 1960-luvulta lähtien.

Kuva: Vanha Mylly kesällä 2023


Kuva: Vanhan Myllyn höyryveturi keväällä 2023


Ei kommentteja: