torstai 20. huhtikuuta 2017

Valtuuston kyselytunti - Muurajaisrinteen kunnallistekniikan rakentaminen

Vastaanottajat:
Kirjaamo
Kaupunginvaltuuston pj.
Hallintojohtaja

Valtuuston kyselytunti - Muurajaisrinteen kunnallistekniikan rakentaminen, tarjous

Hiihtokeskus Himosvuori Oy on jättänyt 15.11.2016 Muurajaisrinteen kunnallistekniikan rakentamisesta tarjouksen Jämsän kaupungille. Tästä valtuutetut ovat saaneet tiedon samaisena päivänä.

Myöhemmin 13.4.2017 yhtiö on kysynyt uudelleen, mikä on asian käsittelyn tilanne, kun tarjoukseen liittyen ei yrittäjään ole otettu yhteyttä. Uudessa yhteydenotossa yhtiö on tuonut esille kaupunginhallituksen  Pöytäkirja 03.04.2017/Pykälä 79 tekemän päätöksen. Tämän toisen sähköpostin ovat valtuutetut saaneet samaisena päivänä.

Hallintolain 6.6.2003/434 mukaan 5 luku § 23 Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Valtuutettuna kysyn, mikä on asian käsittelyn tilanne?

LIITTEET:
1. Hallintolain ote myöhempänä

2. Kaupunginvaltuuston työjärjestys §7


6.6.2003/434
Hallintolaki

II OSA
HALLINTOASIAN VIREILLETULO JA ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA

5 luku
Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset

23 §
Käsittelyn viivytyksettömyys

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio
päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä
koskeviin tiedusteluihin.