sunnuntai 19. tammikuuta 2020

Keskuskadusta kävelykatu?

Nopeusrajoituksen alentaminen ei tee Keskuskadusta lainmukaista. Shared Space eli vapaa tila käsitettä ei tunneta tieliikennelaissa.

Teknisen lautakunnan tulisi ottaa kantaa siihen, että ratkaisu olisi lainmukainen.

Pitäisikö se ollakin kävelykatu?

- - -
Tieliikennelaki

33 a § (5.5.2006/343)


Kävelykadulla ajaminen
Kävelykadulla polkupyöräily on sallittu. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.

Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
- - -

Sitä en tiedä onko merkittyihin pysäköintipaikkoihin lupa pysäköidä?

LISÄYS:
Pitäisikö se ollakin pihakatu?

- - -
Pihakatu on alue taajamissa ja asuntokaduilla, joka on ilmoitettu erityisellä liikennemerkillä. Alueen nopeusrajoitus on kaksikymmentä kilometriä tunnissa, minkä toteutumisen varmistamiseksi kadulle on yleensä rakennettu erityyppisiä kavennuksia, korotuksia ja esimerkiksi penkkejä ja istutuksia.

Pihakatu on sallittu sekä jalankulku- että ajoneuvoliikenteelle, kuitenkin niin, että jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoikeus kaikilla sen alueilla ja ajoneuvojen kuljettajilla on väistämisvelvollisuus heihin nähden. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittua ainoastaan pysäköintiin merkityillä alueilla.
- - -

Kyllä on sekainen soppa. Poliisikin on ymmällään.

Pitää nukkua yön yli....

Ei kommentteja: