tiistai 3. joulukuuta 2019

Valtuustoaloite / tarjouspyyntöjen käsittely luottamuselimissä

Kirjoituksessa on
- aloite
- vastaus aloitteeseen
- kommenttini

ALOITE

” Hankittaessa isompia kokonaisuuksia Jämsän kaupunki laittaa kansalliset kynnysarvot ylittävät tarjouspyynnöt tarjouskilpailuun, joka toteutetaan Hilma nimisessä järjestelmässä. Tämän jälkeen yritykset toimittavat tarjoukset. Tarjouspyynnön mukaiset pisteytykset lasketaan ja sen perusteella valitaan yritys, jolta hankinta tehdään."

"Oleellisin vaihe hankinnassa on tarjouspyynnön tekeminen, koska siinä määritellään, mitä hankintaan ja minkälaisia arvotuksia toimitukselle määritellään. Tarjouspyynnössä määritellään, miten laadun, eettisten arvojen, ympäristöasioiden ja hinnan yms. pisteytys muodostuvat."

"Tarjouspyynnön yksi keskeisin asia on pisteytyksen oikeellisuus tarjouspyynnössä. Tässä vaiheessa voidaan myös huomioida paikallisten yrittäjien osallistuminen tarjouskilpailuun. Jos tarjouspyynnön laadinnassa on epäonnistuttu, ja hankinta tehdään vain hinnan perusteella, saadaan ”halpaa, mutta huonoa”." 

"Emmehän me omassa yksityistaloudessakaan osta halvinta tuotetta vaan etsimme hyvinkin tarkasti hyvää hinta/laatu-suhdetta tai ympäristön kannalta vähän kuormittavaa tuotetta. Luottamuselimissä käsitellään usein vain tarjousten vertailu ja toimittajan valinta. Tarjousten avaaminen, käsittely ja pisteytys on rutiinitoimenpide, missä ei enää asioihin voi vaikuttaa." 

"Esitämme, että kaikki tarjouspyynnöt tullaan käsittelemään luottamus elimissä ja liikelaitoksissa ennen kuin hyväksytään julkaistavaksi Hilma:ssa. Siinä vaiheessa voidaan vaikuttaa ja tarkastaa, että pisteytys on tehty huolellisesti.”

VASTAUS ALOITTEESEEN linkki
(saa tekstin isommaksi klikkaamalla sitä)


KOMMENTTINI

Täytyypä sanoa, että erikoinen vastaus. Sen sijaan, että olisi edes yritetty ymmärtää ja kerrottu vaihtoehtoja, miten asia olisi fiksua hoitaa, idea näyttää olleen, että istutaanpa viranhaltijajoukolla alas ja keksitään perusteluita, miksi tämä ei ole mahdollista.

Jokainen arkijärjellinen ihminen tajuaa, että tarjouspyynnöt ovat julkisissa hankinnoissa tärkeämpiä kuin itse hankintapäätös. Ja niiden laadinta on sitten muka operatiivista toimintaa ja luottamuselimellä on kumileimasimen rooli. Todella arvostava suhtautuminen luottamushenkilöiden taitoihin muutenkin. Kumma kun mitään asioita voidaan luottamushenkilöelimissä käsitellä, kun kaikki tieto vuodetaan eteenpäin.

Tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden osalta voisi sanoa, että luottamushenkilökäsittely nimenomaan turvaa tämän jo valmisteluvaiheessa, koska nythän valmistelu on monesti yhden ihmisen varassa ja silloin riski väärinkäytöksille on tietysti suurempi kuin useampien käsittelyssä.

En usko, että kaikkia tarjouspyyntöjä olisi järkevää käsitellä, eikä edes välttämättä kovin yksityiskohtaisesti, mutta varmasti on paljon sellaista, mistä ainakin periaatetasolla pitäisi keskustella ennen hankintaan ryhtymistä. Näin varmaan osittain tehdäänkin, mutta systemaattiset ja julkituodut pelisäännöt olisivat toki fiksuja.

Tämän olisi voinut esityslistalla todeta luottamushenkilöille v*******n sijaan.

Ei kommentteja: