sunnuntai 16. syyskuuta 2018

Korruptio ja eettisyys

Kuntaliitto on määritellyt korruption ja epäeettisen toiminnan. Oheinen teksti löytyy kuntaliiton sivulta.

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla 
- lainvastaista, 
- moitittavaa ja 
- epäeettistä toimintaa

Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi
- virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytäminen ja ottaminen
- petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö
- uhkailu ja väkivallalla pakottaminen
- luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
- suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito
- lakien ja määräysten kiertäminen
- tosiasioiden vääristely
- laiton seuranta ja tarkkailu
- velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely
- huonon hallinnon suojelu ja salailu
- välinpitämätön johtamistyö
- epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Tyypillisimpiä korruption muotoja ovat suosinta

- hyvä veli -verkostot
- luottamusaseman väärinkäyttö
- virkavelvollisuusrikkeet.

Korruption keskeisinä riskialueina pidetään
- rakennusalaa
- julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja
- yhdyskuntasuunnittelua
- poliittista päätöksentekoa
- puolue- ja vaalirahoitusta.

Lisäksi on tehty ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista. Koko ohjeistus on luettavissa edellä olevasta ohje- linkistä. Lahjuksen ottamisesta on kirjoitettu seuraavasti, alla kopio tekstistä. Etujen ja lahjojen osalta on myös omat kappaleensa ja määrittelynsä samaisella nettisivulla.

Lahjuksen ottamisesta rangaistaan, jos viranhaltija, luottamushenkilö tai julkisyhteisön työntekijä toiminnastaan palvelussuhteessa itselleen tai toiselle

- pyytää lahjan tai muun oikeudettoman edun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi,

- ottaa vastaan lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa palvelussuhteessa, taikka

- hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun lahjan tai edun tai lupauksen tai tarjouksen siitä.

Ei kommentteja: