tiistai 14. elokuuta 2018

Miksi kaupunki kieltäytyy vuokraamasta lisäalueita Himos-Yhtiöt Oy:lle omistamastaan Himoshaiska tilasta?

Me valtuutetut olemme saaneet juuri haltuumme 4.4.2016 käynnistyneen lisäalueen vuokrauksen ensimmäiset 23.05.2016 ja 30.11.2016 ”Ei julkiseksi leimatut” neuvottelumuistiot. Tiedusteluni mukaan neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina ja rinneyrittäjä ei ole saanut rinnekäyttöön hakemaansa n. 3,3 ha:n lisäaluetta.

Muistion 23.5.2016 mukaan sanatarkasti
- - -
- Alueella on voimassa yleiskaava, jossa vuokralle ehdotettu alue on VU-1 aluetta eli urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, pienin toimenpitein kehitettävä rinnealue. VU-1 alueen vuokraus on mahdollinen, mutta vuokra tulee perustua käypään arvoon (=AKA-arvio).

- Alueella ei ole kaavassa määriteltynä rakennusoikeutta, mutta sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen.

- Reitistökartan (2015) mukaan alueen läpi on ehdotettu kulkevan ensi-lumenlatu

- Alue voidaan vuokrata kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kaavassa alueella ei ole rakennusoikeutta. Vuokran suuruuden määrittämiseksi tarvitaan AKA-arvio.

- Optiot eivät ole enää voimassa. Kaupunkia sitovat aikaisemmat oikeuden päätökset.

- - -
Saamani selvityksen mukaan ko. alueen suhteen voimassa olevan vuokrasopimuksen optio on voimassa, eikä mikään oikeusaste ole sitä kumonnut.

Lisäalueen vuokrauksen viivästymisen vuoksi kaupunki rakensi ensilumenladun toisen vaihtoehdon mukaan Kuolemajärven ympärille ja Himoshaiskan peltoalueelle lyhyempänä versiona.

Muistion 30.11.2018 mukaan sanatarkasti
- - -
- Kaupunki on esittänyt 23.5.2016 maanvuokrausta koskevassa palaverissa Hiihtokeskukselle lisämaanvuokrausta nykyisin ehdoin. Hiihtokeskus ei hyväksynyt ehdotusta.

- Saksalan osalta varaus vuodelta 1987 ei ole voimassa (Vaasan Hovioikeus tuomio 1168 vuodelta 2009). Vanhan vuokrasopimuksen lunastusehto ei ole kaupunkia sitova. Optiot eivät ole voimassa.

- -
Saamani selvityksen mukaan kaupunki ei ole esittänyt 23.5.2016 hiihtokeskukselle lisämaan vuokrausta nykyisin ehdoin, eikä sellaista esitystä ole nyt hallussani olevassa muistiossa. Edelleen muistion laatija esittää, että ”Optiot eivät ole voimassa".

On valtuutettuna surullista todeta, mitä yllä muistiossa kaupungin puolesta kirjataan (”Vanhan vuokrasopimuksen lunastusehto ei ole kaupunkia sitova. Optiot eivät ole voimassa.”), että Himoksen perustajalla, sen rinneyrittäjällä ja kaupungin kanssa keskinäisen vuokrasopimuksen haltijalla ei ole kaupungin silmissä sellaista näyttöä yrittäjyydestä ja Jämsän matkailuelinkeinon kehittämisestä, että kaupunki olisi sen perusteella voinut pitää voimassa 1987 antamansa ”toistaiseksi varauksen” ja 1.8.2005 antamansa option omistamistaan Himoshaiska -tilan rinnealueista.

Kenelle kaupunki aikoo vuokrata me maat, mistä rinneyrittäjälle ei enää ole optiot voimassa, kun kaupunki on oikeudessa niin vaatinut ja oikeus on kaupungin mukaan niin päättänyt?

Missä vaiheessa kaupungin mieli on ”sitoumuksen antamisen jälkeen” muuttunut?Ei kommentteja: